Limburg Centraal: potentie voor ruim 30.000 woningen vóór 2040

23 april 2024

De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Weert en Venlo hebben samen de propositie ‘Limburg Centraal’ geschreven: de ontwikkeling van één grootschalige woningbouwlocatie, gevormd door de ontwikkeling van de omgeving nabij de zes intercitystations. Dit zijn locaties die goed bereikbaar zijn en bedoeld voor woningzoekenden uit Limburg en daarbuiten. Ruim 30.000 woningen kunnen vóór 2040 gebouwd worden in de buurt van deze zes stations. Daarmee krijgt niet alleen de woningbouw een impuls, maar ook de economische ontwikkeling van Limburg en de leefbaarheid in de directe omgeving.

Gedeputeerde Theuns:

De propositie laat zien dat er een potentie aanwezig is van ruim 30.000 woningen alleen al in de omgeving van de zes Intercitystations. Dit biedt kansen voor Limburg. Het is zaak om door te pakken en te blijven denken in oplossingen. Samen gaan we vol voor Limburg als groeiregio.

Nederland kan wel wat meer Limburg gebruiken

In de Woondeal Limburg is afgesproken dat in Limburg 26.550 woningen gerealiseerd worden in de periode tot en met 2030. Daarnaast is tijdens het sluiten van de deal de ambitie voor 20.000 woningen extra uitgesproken. De Woondeal aantal is eind 2023 opgehoogd met 3.000 woningen. Limburg biedt ruimte en is daarmee één van de regio’s die kan bijdragen aan de groeiopgaven van Nederland. Groei die kansen biedt voor de Limburgse steden op het gebied van economie, voorzieningen en leefbaarheid.

Limburg Centraal

De propositie ‘Limburg Centraal’ gaat over het realiseren van woningen in de directe omgeving van de zes intercitystations. De propositie laat zien dat er ruimte is voor ruim 30.000 woningen binnen een cirkel van 1,5 kilometer (15 minuten loopafstand). Daarvan is circa 1/3e van de aantallen al opgenomen in de Woondeal. Maar Limburg Centraal gaat over meer dan wonen; het laat zien hoe wij onze verstedelijking duurzaam willen vormgeven: integraal; wonen, werken en leven en een Limburg dat goed verbonden is met zijn omgeving.

Straatje erbij

Naast het onderzoeken van de mogelijkheden om in Limburg deze grootschalige woningbouwlocatie (Limburg Centraal) te ontwikkelen, spreekt de Provincie met alle Limburgse gemeenten om voor de kernen waar de leefbaarheid onder druk staat, mogelijk nieuwe woningbouw te realiseren aan de randen van de bestaande bebouwde kern.

Samenwerking is randvoorwaardelijk

Al deze ontwikkelingen vereisen inzet van alle betrokkenen. Het zijn intensieve processen om gewenste ambities daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Het begin is er. De Limburgse partijen zijn enthousiast en denken in kansen en mogelijkheden Ook minister De Jonge ziet kansen voor Limburg. De kabinetsformatie is belangrijk voor de samenwerking met het Rijk en voor de stappen die gezet kunnen worden met betrekking tot wonen en de gehele ruimtelijke opgave van Nederland.

Hoe nu verder?

Minister de Jonge heeft aangekondigd dat Limburg wordt opgenomen als zoekgebied voor Grootschalige Woningbouw in het voorontwerp van de Nota Ruimte. Dat betekent dat we Limburg Centraal een stap verder gaan brengen en daar afspraken over gaan maken tijdens de aanstaande overleggen met diverse ministeries in juni van dit jaar.