Koninklijke onderscheiding voor 260 verdienstelijke Limburgers

26 april 2024

Bij de ‘Lintjesregen’, in verband met de viering van Koningsdag, worden vandaag aan 260 verdienstelijke inwoners van de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Deze Limburgers zetten zich al jaar en dag in voor onder meer sport-, muziek-, heemkundeverenigingen, parochies, stichtingen of als mantelzorgers. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de Limburgse samenleving. Op deze heuglijke dag krijgen zij waardering voor hun jarenlange inzet.

De 260 onderscheidingen zijn toegekend aan 175 mannen en 85 vrouwen in de volgende categorieën:

  • 243 personen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau;
  • 17 personen: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vorig jaar bij Lintjesregen ontvingen 218 Limburgers een Koninklijke onderscheiding. Ook gedurende het jaar worden er Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: tussen Koningsdag 2023 en Koningsdag 2024 kregen 103 Limburgers een lintje.

Bijzondere onderscheidingen

Mevrouw Mia Franssen uit Beek is dit jaar de oudste gedecoreerde in Limburg. Zij is 95 jaar en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft de Koninklijke onderscheiding gekregen vanwege de mantelzorg die zij vele jaren verrichtte voor haar gehandicapte broer en voor haar inzet in het verleden bij het inzamelen van hulpgoederen voor minderbedeelden in Polen en voor haar werk voor de Ziekendienst Schimmert (verbonden aan de Sint Remigius Parochie).

De heer Wim Kemp uit Roermond mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Voetbalvereniging SVC 2000 in Roermond, de Veldeke-Krink Remunj, de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand en Schutterij St. Urbanus in Maasniel is de heer Kemp sinds 2006 voorzitter van de Stichting Vrienden van het Monument, verbonden met de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. Bij het bestuur van laatstgenoemde stichting vervult hij tevens de functie van adviseur.

Meerdere koppels werden verrast met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens hun jarenlange inzet in de pleegzorg. Dit zijn: de heer Hub Kicken en mevrouw Hilly Creugers uit Voerendaal, de heer John Bongers en mevrouw Jacqueline Munnichs uit Roerdalen en de heer Ruud Lambregts en mevrouw Ans Lambregts-Derijck uit Gennep.

Ook de heer John Aretz uit Brunssum werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als oprichter van het online-platform Click4Friends bracht hij vele alleenstaanden met elkaar in contact zonder dat er sprake was van actieve relatiebemiddeling. Hij zorgde voor verbinding tussen duizenden mensen en voorkwam dat sommigen in een sociaal isolement terechtkwamen. Veel mensen bouwden via dit platform, door de diverse en vele activiteiten die georganiseerd worden, een nieuwe vriendenkring op of kregen een nieuwe relatie.

In Heerlen ontving mevrouw Yvonne Rodenburg-Ciernak een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met name vanwege haar vrijwilligerswerk voor de Poolse gemeenschap. Zo is ze de artistiek-leider van de Poolse zang- en dansgroep Syrena, penningmeester van het Pools koor Wesoly Tulacz en was zij bestuurslid van de R.K. bond van Poolse Verenigingen in Nederland. Verder zet mevrouw Rodenburg zich in voor de Parochiefederatie Heerlen-Noord.