Gratis openbaar vervoer voor minima dankzij het Dal Vrij Limburg abonnement

26 april 2024

Provinciale Staten stemden vrijdag 26 april in met gratis openbaar vervoer voor Limburgers met een laag inkomen. Met het Dal Vrij Limburg abonnement kan deze groep mensen in de daluren vrij reizen in de bussen en treinen van Arriva in Limburg. De volgende stap is dat de Limburgse gemeenten inwoners die in aanmerking komen voor het Dal Vrij Limburg abonnement in kaart brengen en benaderen.

“Ik ben heel erg blij en trots dat Provinciale Staten hebben ingestemd met de invoer van het Dal Vrij Limburg abonnement. Hiermee lopen we in Limburg voorop in Nederland. Met Dal Vrij Limburg kunnen we echt iets betekenen voor mensen met een smalle beurs”, aldus gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Mobiliteit. “Dal Vrij Limburg biedt Limburgse minima namelijk de mogelijkheid zich te verplaatsen voor bijvoorbeeld sociale activiteiten, zorg, onderwijs, (vrijwilligers)werk of plezier en creëert daarmee een verbeterd maatschappelijk perspectief voor deze Limburgers. Daarnaast ondersteunt het deze groep inwoners in hun bestaanszekerheid.” De Provincie Limburg staat garant voor het financiële deel van Dal Vrij Limburg. Vervolgens gaan de Limburgse gemeenten aan de slag met de uitvoering. Zij bepalen hoe en op welk moment zij de minima in hun betreffende gemeente in beeld brengen en benaderen.

Kleine portemonnee

“Helaas is het niet voor alle inwoners van Limburg vanzelfsprekend om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Door Dal Vrij Limburg, een doorontwikkeling van de Meedoen Pas van Arriva, bieden wij samen met de provincie Limburg de mogelijkheid dat het openbaar vervoer met Arriva toegankelijk wordt voor inwoners van Limburg met een kleine portemonnee. Zo verkleinen we samen met de provincie Limburg en gemeentes in Limburg de kansenongelijkheid en gaan we het sociaal isolement tegen. Wij willen een toegevoegde waarde leveren aan de regionale maatschappij. Dit plan past in onze kernwaarden, wij willen een blijvende bijdrage leveren aan de samenleving’’, aldus Michiel Cusell, Regiodirecteur Arriva Limburg.

Uitbreiding

Om de doelgroep te bereiken is de hulp van gemeenten nodig. De Provincie en gemeenten zijn in gesprek over het effectief in kaart brengen en bereiken van de inwoners die in aanmerking komen voor Dal Vrij Limburg, mensen met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum. De verwachting is dat dit proces na de zomer bij de eerste gemeenten gefaseerd op gang komt. Het duurt dan nog meerdere maanden voordat de meeste gemeenten zijn aangehaakt én dat de meewerkende gemeenten ook al hun inwoners die in aanmerking komen in beeld hebben gebracht. Arriva biedt daarnaast afzonderlijke gemeentes de mogelijkheid om ook inwoners tot 110/120% van het sociaal minimum en verder gebruik te laten maken van Dal Vrij Limburg als gemeenten hiervoor extra financiering regelen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij het door de Staten goedgekeurde en gefinancierde product.

Iedereen profiteert

Met Dal Vrij Limburg ondersteunt de Provincie ook het openbaar vervoer in het algemeen. Dankzij het Dal Vrij Limburg abonnement maakt er op termijn een nieuwe groep reizigers gebruik van de bussen en treinen van Arriva. Dit stimuleert het openbaar vervoer, helpt om de dienstregeling in stand te houden en er ontstaat zelfs ruimte voor verbeteringen in de dienstregeling. Hiervan profiteren alle reizigers in het openbaar vervoer.