Publicatie voorstel Programmabegroting 2024

22 september 2023

Op vrijdag 22 september is het voorstel voor de Programmabegroting 2024 naar Provinciale Staten gestuurd. Het is het eerste begrotingsvoorstel van het provinciebestuur, dat in juni van dit jaar aantrad. De leden van Provinciale Staten gaan zich de komende weken buigen over de inhoud en bespreken het voorstel in hun vergadering van 10 november aanstaande.

Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie en Financiën): "De indeling van de begroting is te vergelijken met de hoofdstukken van ons coalitieakkoord. Hierin zijn diverse grote uitdagingen opgenomen en wij organiseren ons rondom deze uitdagingen. De komende maanden wordt hiervoor het beleid verder ontwikkeld. Zowel voor begrotingsjaar 2024 alsook voor de jaren erna is er sprake van een sluitende begroting."

Het begrotingsvoorstel is volledig digitaal beschikbaar op limburg.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2024