Natuur en stikstof minister Van der Wal spreekt met gedeputeerde Faassen over provinciale plannen Landelijk Gebied

15 september 2023

Op maandag 11 september heeft minister Christianne van der Wal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteiten een bezoek gebracht aan Limburg. De minister voor Natuur en Stikstof  sprak met Landelijk Gebied gedeputeerde Léon Faassen over onder andere de financiering van koploperprojecten en de aanpak piekbelasters.

Financiering koploperprojecten

Tijdens het constructieve overleg tussen de minister en de gedeputeerde, is onder andere de financiering van provinciale plannen landelijk gebied besproken. De gedeputeerde heeft de urgentie voor de financiering van koploperprojecten aangestipt, waarbij de minister aangaf dat na externe toetsing van de koploperprojecten het kabinet voornemens is middelen beschikbaar te stellen.

Aanpak piekbelasters

Om ondernemers in de agrarische sector duidelijkheid te verschaffen over wat er kan en wat er moet in de nabije toekomst, is er aandacht gevraagd voor het gelijktijdig openstellen van alle mogelijke regelingen. Gedeputeerde Faassen heeft herhaald dat deze opgave voor Limburg een opgave van ons allen is en daarmee ook aandacht moet komen voor de aanpak van piekbelasters in de industriële sector.

Werkwijze Ecologische Autoriteit

Provinciale Staten heeft op 16 juni 2023 aangegeven in gesprek te willen met de Ecologische Autoriteit. Dit verzoek is eveneens onder de aandacht gebracht bij mevrouw Van der Wal. De minister heeft toegezegd dat er nadere informatie voor Provinciale Staten over de werkwijze van de Ecologische Autoriteit beschikbaar komt.

Stand van zaken aanpak piekbelasting

Op donderdag 7 september heeft mevrouw Van der Wal in het debat aangegeven dat er landelijk bijna 500 aanvragen voor de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ (LBV) en ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting’ (LBV-plus) zijn ingediend. Dit laat zien dat er interesse is in de regelingen, maar ook dat het te vroeg is om op basis van deze aantallen voorspellingen te doen over het verdere verloop van de uiteindelijke resultaten.

Status aanvragen Limburg

In Limburg gaat het tot nu toe in totaal om 112 aanvragen, waarvan 49 aanvragers inschatten dat het gaat om de LVB-plus regeling, 18 aanvragers de inschatting maken voor LBV en 45 aanvragers die geen keuze hebben gemaakt. Het gaat om stallen met varkens (64), pluimvee (34), melkkoeien (12) en kalven (1). Limburg vormt samen met Gelderland en Noord-Brabant de drie provincies met de meeste aanmeldingen.

Beoordeling is aan de Rijksoverheid

Er kan nog niet gezegd worden hoeveel Limburgse veebedrijven voldoen aan de concrete voorwaarden voor de LBV en LBV-plusregelingen. Deze beoordeling is aan de Rijksoverheid. Er kunnen dus nog aanvragen bij zijn die uiteindelijk niet voldoen aan de voorwaarden. Ook kunnen aanvragers afvallen die zelf alsnog afzien van deelname. Het meedoen aan de regelingen is op basis van vrijwilligheid.