Gezamenlijke verklaring van gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg over de toekomst van Zuyderland

14 september 2023

De gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en de Provincie Limburg hebben in een gezamenlijke verklaring hun zorgen geuit over de toekomst van het Zuyderland ziekenhuis en de waarborging van volwaardige zorg in de mijnstreek. De gemeenten en de Provincie zijn van mening dat elke regio in Limburg recht heeft op een volwaardig ziekenhuis als basisvoorziening.

Adequate zorgvoorzieningen in kwetsbare gebieden

In de gezamenlijke verklaring uiten zij bezorgdheid over de mogelijke scenario’s van Zuyderland met betrekking tot de sluiting van de spoedeisende zorg en het beddenhuis op een van de locaties. Deze scenario’s zouden niet alleen de toegang tot noodzakelijke medische zorg voor de inwoners in gevaar brengen, maar ook ingaan tegen bredere inspanningen om de gezondheid van de regio te verbeteren. Juist in kwetsbare gebieden zijn adequate zorgvoorzieningen van levensbelang.

Totale afschaling onacceptabel

De gemeenten en Provincie begrijpen de uitdagingen rondom de vraag naar zorgpersoneel en het verdelen van specialistische (planbare) zorgtaken binnen de Zuyderland-locaties. Echter, zij benadrukken dat een totale afschaling van de acute spoedeisende zorg en het verdwijnen van het beddenhuis op een van de locaties onacceptabel is.

Oproep tot samenwerking

De gezamenlijke overheden zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen alle belanghebbenden in de regio de sleutel is tot het behouden van bereikbare zorg voor iedere Limburger. Daarbij willen zij hun publieke verantwoordelijkheid nemen en samen met Zuyderland en alle belanghebbende op zoek gaan naar oplossingen die recht doen aan de zorgbehoeften van alle Limburgse inwoners.