“Den Haag, blijf het groeipotentieel van Limburg benutten!”

19 september 2023

De demissionaire status van het kabinet mag niet leiden tot het missen van kansen. Provincie Limburg roept ‘Den Haag’ op om gezamenlijk het groeipotentieel van Limburg ten volle te blijven benutten. Ook in de aanloop naar een nieuw kabinet. De vandaag gepresenteerde miljoenennota is weliswaar ‘beleidsarm’ maar biedt voldoende mogelijkheden. Om innovatie aan te jagen, te investeren in de arbeidsmarkt, in onderwijs en in de gezondheid van mensen. Maar ook om te werken aan de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze unieke grensregio, door treinverbindingen te verbeteren bijvoorbeeld, energienetten grensoverschrijdend te koppelen, en te komen tot een eenduidige kijk op stikstof, samen met onze buurlanden.

Nationale overheid kan en moet door

Gelukkig is de Tweede Kamer terughoudend geweest in het ‘controversieel’ verklaren van onderwerpen, dus op veel vlakken kan en moet de nationale overheid door. Bijvoorbeeld met het waarmaken van de belofte dat ‘elke regio telt’. Dat moet zich de komende tijd concreet gaan vertalen in programma’s waarmee structureel in een regio als Limburg wordt geïnvesteerd, niet enkel incidenteel.

Meer aandacht voor het versterken van de concurrentiekracht

De koning sprak in de troonrede over de noodzaak om de capaciteit van het elektriciteitsnet in hoog tempo te vergroten, met name om verduurzaming en innovatie van bedrijven aan te jagen. Provincie Limburg ziet dat als een cruciaal onderdeel van de investeringen die nodig zijn om onze regio vooruit te brengen. Onze innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld op Chemelot, het mkb en de landbouw zorgen voor de economische basis die nodig is om grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Zoals de koning terecht zei: “verdienen komt altijd voor verdelen”. Limburg wil graag met het Rijk werk maken van het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht op een manier waarvan iedereen kan profiteren.

Samenwerken aan een toekomstgericht regionaal beleid

Het is goed om te zien dat het demissionaire kabinet geld vrijmaakt voor armoedebestrijding en bestaanszekerheid. Als Provincie investeren we zelf ook stevig in een sociale agenda, in aandacht voor preventieve gezondheid en in de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Essentiële zaken die de waarde van het leven echt raken. Welvaart moet breed gevoeld worden. Dat vraagt om een koerswijziging van het Rijk als het gaat om regionaal beleid en wij roepen alle partijen dan ook op om daar nu al samen met ons mee aan de slag te gaan, zodat een toekomstig kabinet op dit terrein voortvarend uit de startblokken kan komen.

Limburg laat zich steeds meer zien

Als Provincie blijven wij de komende maanden samen met al onze partners volop aan het werk om de kracht en potentie van Limburg te blijven ontwikkelen, voor onze eigen regio, voor Nederland en voor Europa. Van gezonde basisscholen tot de Einstein Telescope en van Maaslijn tot Brightlands: Limburg laat zich steeds meer zien als een economische groeiregio, met oog voor mens en maatschappij. Wij vertrouwen erop dat we het Rijk daarbij aan onze zijde vinden.