Samenwerking Midden-Limburg en Regio Noord-Limburg dienen beide aanvraag Regio Deal in

Gepubliceerd op 26 oktober 2023 (om 10:00)

Op 26 oktober 2023 dienden zowel de zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg (SML) als de acht gemeenten van Regio Noord-Limburg (rn-l) de propositie voor een Regio Deal in bij het Rijk. De regio’s vragen hiermee financiële ondersteuning van het Rijk voor belangrijke opgaven in hun regio. De Provincie Limburg is in beide aanvragen volwaardig partner in de aanvraag.

Midden-Limburg

Toenemende droogte en wateroverlast, een krappe arbeidsmarkt, ondermijning en afnemende voorzieningen in kleine kernen zijn opgaven waar Midden-Limburg momenteel mee te maken heeft en die alleen op regionale schaal kunnen worden aangepakt. Na een eerste poging om een Regio Deal binnen te halen vorig jaar is nu een aangescherpt plan opgesteld. Het plan richt zich heel concreet op drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Drie thema’s waar deze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, maar momenteel juist extra uitdagingen opleveren.

Noord-Limburg

In de propositie van Regio Noord-Limburg ligt de focus op de thema’s: Versterken kennis-ecosysteem en duurzaam ondernemen, Talentontwikkeling, Veiligheid, Vitale gemeenschappen en Positieve Gezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat dit belangrijke focuspunten zijn voor Noord-Limburg.
Noord-Limburg gelooft dat investeren in gezondheid en brede welvaart loont en dat het nieuwe kansen met zich meebrengt. “Onze regio barst van de mogelijkheden. Er is zoveel talent, zoveel creativiteit, zoveel mensen die de mouwen opstropen. In het volle besef dat we nog een weg te gaan hebben, wil Noord-Limburg de Gezondste Regio worden. Hierbij hebben we iedereen hard nodig!", aldus de Noord-Limburgse gemeenten.

Regio Deals 5e tranche

Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders vertelt: “De inhoud van de proposities van beide deals zijn in volledige samenwerking tot stand gekomen tussen de gemeenten van de betreffende regio’s en de Provincie, het Waterschap, en binnen talloze samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners. Want alleen samen maak je het verschil en vind je oplossingen voor de behoeften die er in de regio’s leven.”

In de Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet heeft voor de Regio Deals 5de tranche € 384,6 miljoen uitgetrokken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio’s en samenwerkingspartners betalen ook mee. Noord-Limburg vraagt 20 miljoen en Midden-Limburg 26 miljoen van het Rijk ten behoeve van hun proposities van respectievelijk 40 en 52 miljoen.

Proces

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beoordeelt de ingediende voorstellen. Naar verwachting ontvangen Regio Noord-Limburg en Samenwerking Midden-Limburg in het vroege voorjaar van 2024 een besluit. Bij een positieve beoordeling worden de aanvragen verder uitgewerkt. De toekenning van de uiteindelijke financiële bijdrage van het Rijk volgt erna. Doel is om begin 2025 te starten met de uitvoering. Beide regio’s willen zo snel als mogelijk aan de slag.