Duits Centrum voor Astrofysica (DZA) en Nikhef gaan samen onderzoek doen voor de Einstein Telescope

4 oktober 2023

Het Duits Centrum voor Astrofysica (DZA) en Nikhef gaan samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek voor de Einstein Telescope. De krachtenbundeling moet beide instituten een leidende  positie opleveren bij de ontwikkeling van het wetenschappelijk instrumentarium voor de Einstein Telescope.

Gedeputeerde Stephan Satijn: "Duitsland speelt een belangrijke rol bij de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn. Samenwerking op dit hoge wetenschappelijke niveau is daarom ook van groot belang om te komen tot sterk bidbook en speelt daarmee uiteindelijk over enkele jaren ook een belangrijke rol bij de vraag of deze Euregio als locatie voor de Einstein Telescope wordt gekozen."

Concreet willen de partners met gezamenlijke voorstellen komen voor nieuwe projecten. Het partnership moet tevens voorkomen dat er op twee plaatsen min of meer dezelfde wetenschappelijke inspanningen worden gedaan.

Nikhef is de wetenschappelijk partner binnen het projectbureau dat werkt aan de haalbaarheid van de Einstein Telescope in het grensgebied van Duitsland, België en Nederland (Euregio Maas-Rijn). DZA gaat in de Duitse deelstaat Saksen een instituut bouwen voor astrofysica, technologie en digitalisering.

Ondertekening

De komende tijd wordt besproken hoe de samenwerking vorm krijgt. Voortbouwend op het succes van het DZA en Nikhef-projecten kunnen ook nog andere Europese instituten aanhaken. Deze intentieovereenkomst staat los van de haalbaarheidsstudie voor de kandidatuur voor de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond vandaag plaats in München tijdens de een door de Provincie Limburg (NL) georganiseerde bijeenkomst over de Einstein Telescope op de internationale beurs Expo Real.

Namens DZA ondertekende prof. dr. Günther Hasinger, initiatiefnemer van de DZA, de intentieovereenkomst. Voor Nikhef zette prof. dr. Stan Bentvelsen zijn handtekening. Stan Bentvelsen is directeur van Nikhef en wetenschappelijk directeur van het projectbureau Einstein Telescope EMR.