In Memoriam: oud-gouverneur Van Voorst tot Voorst

8 november 2023

Afgelopen maandag, op 6 november 2023, is mr. Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst overleden. Hij was Commissaris van de Koningin in Limburg van 1993 tot 2005.

Hij was een toonbeeld van bestuurlijke betrouwbaarheid en integriteit. Kwaliteiten als onkreukbaarheid en diplomatie waren onlosmakelijk met zijn persoon verbonden. Hij werkte vaak achter de schermen, als stille kracht. Naar buiten toe opereerde hij voorzichtig, maar binnenskamers was hij uitdrukkelijk aanwezig, met een duidelijk mening. Gouverneur Van Voorst tot Voorst kende alle dossiers tot in de details; zijn dossierkennis dwong alom bewondering af. Hij had altijd ruimte voor een vriendelijk gebaar, zeker ook naar de medewerkers van de Provincie.

In Den Haag stond hij pal voor de Limburgse belangen en hij kon daarbij bouwen op zijn Haagse netwerk. Ook hechtte hij veel waarde aan internationale contacten en aan de grensoverschrijdende, euregionale en Europese samenwerking. In zijn installatiespeech sprak hij over Limburg als het balkon van waaruit Nederland uitkijkt over Europa. Hij zette zich zeer geregeld over de landsgrens in voor de belangen van Limburg en zijn talenkennis kwam daarbij goed van pas. In 1997 was hij in het Gouvernement gastheer van de NAVO-top in Maastricht. Buitenlands beleid, zo schreef hij zelf in 1998, kan in een tijdperk van vervagende Europese grenzen niet het monopolie zijn van het rijk respectievelijk van de nationale overheid. Hij pleitte toen al voor de invoering van een ‘grenslandtoets’: bij het maken van wetten zou structureel gekeken moeten worden naar de specifieke gevolgen ervan voor de grensregio’s.

Twee maal tijdens zijn gouverneurschap – in 1993 (enkele maanden na zijn aantreden) en in 1995 – kreeg hij te maken met grote overstromingen en watersnood. Tijdens deze rampen ontpopte hij zich als een spil in de hulpverlening en als een vaderlijk bestuurder die erg begaan was met het lot van de Limburgers.

Bij gelegenheid van zijn afscheid als gouverneur op 17 juni 2005, ontving hij de Erepenning van de Provincie Limburg, uit bijzondere erkentelijkheid voor zijn belangrijke werk ten dienste van onze provincie. Bij diezelfde gelegenheid kreeg hij van Provinciale Staten een Engelse sleutel, omdat hij ‘een sleutelfiguur’ was geweest, ‘die twaalf jaar lang een sleutelpositie heeft ingenomen en een sleutelrol heeft vervuld binnen de provincie Limburg.’

We zullen hem met groot respect in onze herinnering houden en ons oprecht medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, zijn gezin en naaste familie.

Vlag en condoleanceregister

Morgen (donderdag 9 november) hangt de Limburgse vlag bij het Gouvernement aan de Maas halfstok vanwege het overlijden van onze oud-gouverneur en als eerbetoon voor zijn vele verdiensten voor onze provincie. Ook ligt er vanaf morgen een condoleanceregister in de centrale hal en bij de bestuursingang van het Gouvernement.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.


Oud-gouverneur Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst