Groot zorginnovatiecongres komt naar Limburg

30 november 2023

Tijdens een gezamenlijke netwerkbijeenkomst met minister Conny Helder, ervaringsdeskundigen uit de zorg, experts, bestuurders en vertegenwoordigers van regionaal, nationaal en internationaal niveau is op donderdag 30 november officieel de aftrap gegeven voor de organisatie van het grootste zorginnovatiecongres van Nederland:  ICT&health. Limburg en daarmee de hele Euregio is van 14 tot en met 16 mei 2024 hét centrum van de toekomst van de mondiale zorginnovatie.

Internationaal topcongres

Tijdens het driedaags congres ICT&health in het MECC in Maastricht is de de internationale zorgwereld bijeen in Nederland. Het congres heeft als doel om de wereldwijde uitdagingen van de zorgtransformatie te duiden evenals de bewezen oplossingen, ontwikkelingen, de meerwaarde van digitalisering en de mondiale samenwerking hierin. Naar verwachting zullen zo'n 10.000 mensen uit binnen- en buitenland het congres bezoeken. Een enorme impuls voor Limburg, waar vanuit de Brightlands Health Campus stevige ambities en ontwikkelingen zijn op het gebied van slimme zorginnovaties.

Limburg als mondiale hub

De insteek van het congres is samenwerking en opschaling genereren met Nederland als mondiale hub. Het congres heeft naast een stevig internationaal, ook een Nederlands programma waarmee de ontwikkelingen in eigen land worden geduid en het relevante netwerk elkaar ontmoet.

Tom Xhofleer, oprichter van ICT&health, stelt dat slimme technologieën, regels zoals het European Health Data Space (EHDS) en de net aangenomen wet Wegiz (elektronische gegevensuitwisseling in de zorg), maar ook innovaties en samenwerkingen de manier waarop we zorg verlenen én ontvangen wezenlijk veranderen. In Nederland én internationaal.

“Het is cruciaal om alle internationale initiatieven, kennis, visies en concrete uitwerkingen samen te laten komen en samen verder te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we een grote stap voorwaarts zetten in internationale zorginnovatie, waarbij we Nederland als zorginnovatieland op de kaart zetten. Nederland heeft enorm veel expertise, ervaring en concrete voorbeelden in huis om de zorg te innoveren. Het buitenland heeft dan ook veel ‘op te halen’ bij ons. En omgekeerd uiteraard ook. Hoog tijd dus om de internationale zorgwereld bij ons uit te nodigen.”

Limburg investeert

ICT&health heeft er bewust voor gekozen om het driedaagse internationale congres in de provincie Limburg te organiseren. De provincie is zich bewust dat de zorg moet innoveren waarbij technologie een grote rol speelt en wil hier ook in investeren, vertelt Commissaris van de Koning in Limburg, Emile Roemer. “Limburg loopt voorop als het gaat om innovaties die de wereld duurzamer, slimmer en klaarmaken voor de toekomst.” Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie) vult aan: “op onze Brightlands-campussen gaan onderzoek en onderwijs hand in hand. De komst van het toonaangevende zorginnovatiecongres ICT&health onderschrijft onze ambities. Daarbij is het natuurlijk fantastisch dat bezoekers uit allerlei windstreken kennis komen maken met onze provincie.”

Grote uitdagingen

Helen Mertens, bestuursvoorzitter MUMC+ “We staan voor grote uitdagingen in de gezondheidszorg en lopen tegen de grenzen van onze capaciteiten aan. De toenemende zorgvraag en de complexiteit daarvan, de krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing vragen om zorgvernieuwing en innovatieve oplossingen. We zullen het écht anders moeten doen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we met digitalisering en slimmer gebruik van data de zorg toekomstbestendiger kunnen maken. Van monitoring op afstand via je smartphone tot de inzet van artificial intelligence voor betere en snellere diagnostiek. We willen met deze regio en als universitair medisch centrum voorop gaan in de digitale zorgtransformatie. Het feit dat dit internationale congres in Limburg is geland, onderschrijft dat we hard aan de weg timmeren om onze ambities ook waar te maken. In het belang van een gezonde en vitale samenleving.

Kansen pakken

ICT&health signaleert dat de mogelijkheden die technologie en slimme innovaties de zorg bieden, om verschillende redenen onvoldoende verzilverd worden. Vandaar dat ICT&health na 7 jaar een nationaal congres jaarlijks voor de zorg en overheid te hebben georganiseerd, nu kiest voor een internationaal congres inclusief beurs. Tijdens het evenement wordt mondiale kennis gedeeld en worden relevante oplossingen getoond. Ook kunnen er duurzame samenwerkingsrelaties ontstaan.