Groen licht voor nieuwe LEADER periode in Zuid-Limburg

16 november 2023

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met de plannen van LEADER Zuid-Limburg. Dat betekent dat ook de komende vier jaar geld beschikbaar komt voor initiatieven die het Limburgse platteland nog mooier en leefbaarder maken.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelt en versterkt. Samen met een bijdrage door Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, komt er voor de periode 2023-2027 ruim € 2,8 miljoen beschikbaar voor kansrijke Zuid-Limburgse initiatieven. LEADER hecht veel waarde aan de samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Bewoners weten immers zelf wat belangrijk is in hun omgeving. Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:

  • Sociale innovatie en cohesie
  • Een duurzame groenblauwe leefomgeving
  • Het landschap als bron van economische ontwikkeling
  • Verbinding tussen stad en platteland

De subsidieregeling wordt begin 2024 opengesteld. Mocht u nu al ideeën willen bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met de secretaris van de Lokale ActieGroep (LAG), Rob Kemmeren. Dat kan via secretaris@leaderzuidlimburg.nl.


LEADER Zuid-Limburg