Nieuwe R&D-regeling vanuit Nationaal Groeifonds programma Einstein Telescope

4 juli 2023

Maastricht - Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope (ET) te stimuleren, wordt binnenkort een R&D-regeling gelanceerd voor Nederlandse hightech bedrijven. Hiervoor is € 12,085 miljoen beschikbaar. Dat bedrag is in 2022 toegekend bij de 2e ronde projecten uit het Nationaal Groeifonds.

Over het ET valorisatieprogramma

De regeling is onderdeel van het Einstein Telescope valorisatieprogramma. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) LIOF voert landelijk de regie, mede namens de ministeries van EZK (economie) en OCW (onder andere wetenschap), Nikhef en de Provincie Limburg. Met drie servicepunten bij de ROM’s in Brabant (BOM), Zuid-Holland (InnovationQuarter) en Oost-Nederland (Oost NL) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia.

Kaders R&D-regeling

De regeling zal openstaan voor samenwerkingsverbanden rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. Deze domeinen zijn:

  • trillingvrij koelen;
  • vacuümtechnologie;
  • trillingdemping;
  • optica;
  • thermische deformaties.

De consortia kunnen bestaan uit startups en MKB'ers, grote bedrijven (corporates) en kennisinstellingen. Door samen te werken met deze diverse partijen, hoopt de regeling de samenwerking tussen verschillende spelers in het innovatie-ecosysteem te bevorderen en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te versnellen. Hierbij wordt ook gekeken naar toepassingen en applicaties in andere gebieden en sectoren.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

"De komst van de Einstein Telescope zal zorgen voor wetenschappelijke doorbraken in hoe de wereld naar het heelal kijkt. Het bouwen van een ondergronds geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtgolven vraagt ook om nieuwe technologische doorbraken. Deze regeling draagt eraan bij dat bedrijven samen met onderzoeksinstellingen en universiteiten kunnen werken aan het ontwikkelen en versnellen van de benodigde technologie en innovatie. Bovendien helpt het Nederland zich nog meer te positioneren als internationaal knooppunt van technologische vooruitgang."

Programmamanager Jorg van der Meij (LIOF):

“Dat er nu specifiek voor Nederlandse hightech bedrijven een extra stimulans komt, is een hele goede aanvulling op enkele bijzonder succesvolle grensoverschrijdende programma’s die bedrijven al eerder ondersteunden bij de ontwikkeling van innovatieve technieken voor de Einstein Telescope. Met het team denken we de geïnteresseerde bedrijven goed te kunnen bereiken en te faciliteren.”

Timing

De tijdlijn van de regeling: in juli 2023 komt algemene informatie beschikbaar, gevolgd door de verwachte opening van de eerste oproep (call) in het najaar van 2023. Geïnteresseerde partijen worden aangemoedigd om de aankondigingen en richtlijnen in de gaten te houden voor verdere details. Ook kunnen zij contact opnemen met een business developer in diverse regio’s. Meer info hierover is te vinden op https://liof.nl/einsteintelescope.

Einstein Telescope

De Einstein Telescope wordt een geavanceerd ondergronds observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is hiervoor een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven. In 2025 of 2026 wordt bekend waar deze topfaciliteit komt.

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Dat zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Achterliggende gedachte is dat economische groei ook voor meer inkomen zorgt. Daarmee kan blijvend worden geïnvesteerd in gezondheidszorg, onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.