Ook AnQore gaat versneld bijdragen aan verduurzaming Chemelot

17 juli 2023

Met het tekenen van een intentieovereenkomst door AnQore, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Limburg is weer een stap gezet in de verduurzaming van het industriepark Chemelot. AnQore streeft er naar om versneld broeikasgassen te verminderen.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreekt AnQore de intentie uit haar lachgas-emissies op de Chemelot site maximaal te reduceren. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat het bedrijf dit met een specifiek, concreet project vooral veel sneller zal realiseren ten opzichte van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Dit doet AnQore door het toepassen van een specifieke thermal oxidizer, die de restgassen verbrandt en daarmee alle lachgas en zorgwekkende stoffen afbreekt.

Bestuursvoorzitter Pieter Boon licht toe: “Lachgas is een sterk broeikasgas en de huidige AnQore lachgasemissies zijn gelijk aan 0,4 megaton CO₂ per jaar. De directe broeikasgasemissies van AnQore, de zogenaamde scope 1 emissies, dalen na uitvoering van ons project met dezelfde hoeveelheid van 0,4 megaton per jaar. Dat is echt een zéér grote verbetering.”

In januari van dit jaar werd een soortgelijke overeenkomst gesloten met OCI, dat ook een vestiging op Chemelot heeft. Door de unieke samenstelling van bedrijven op Chemelot, zijn bedrijven op deze locatie in staat om bij de vervaardiging van eigen producten gebruik te maken elkaars producten. Dankzij deze efficiënte integratie loopt Chemelot voorop in Nederland als het gaat om CO₂-reductie: ten opzichte van het ijkjaar 1990 hebben de 60 fabrieken die op het Chemelot terrein gevestigd zijn inmiddels maar liefst 40% broeikasgassen gereduceerd en dat zelfs bij stijgende productie. In 2021 was het resultaat -7% (overige industrie Nederland: +1%) en vorig jaar 20%.

Lees meer over de maatwerkafspraken


Minister Micky Adriaansens (EZK) en bestuursvoorzitter Pieter Boon (AnQore) ondertekenen de intentieovereenkomst. Gedeputeerde Stephan Satijn kon er in Den Haag niet bij zijn, maar zette eerder namens Provincie Limburg een handtekening.