Toekomst voor de Limburgse tuinbouw – bezint én begint

1 december 2023

Wat zijn de ambities voor de Limburgse tuinbouwsector? Hoe staat het er momenteel voor binnen de tuinbouwketen en waar willen we naartoe? Wat gaat goed, waar kan de sector verbeteren en wat is daarvoor nodig? Deze vragen vormden tijdens de aftrap op 30 november de kern van de discussie over de toekomst van de Limburgse tuinbouw. Samen met ondernemers, regiogemeenten en kennispartijen maken Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) het ‘Toekomstperspectief Tuinbouwketen Limburg +’.

Het ‘Toekomstperspectief Tuinbouwketen Limburg +’ gaat bestaan uit een gedragen tuinbouwvisie en -uitvoeringsagenda. Een visie, omdat er goed moet worden nagedacht; bezinnen. Een uitvoeringsagenda, omdat de visie niet mag verzanden in woorden; beginnen. Het ‘Toekomstperspectief Tuinbouwketen Limburg +’ moet in juni 2024 klaar zijn.

Uitdagingen

In het lijstje van bedrijfssectoren dat Nederland met trots aan de wereld presenteert, staat de tuinbouw op een prominente plaats. Maar dat dit zo blijft, is niet vanzelfsprekend. Nooit eerder kwamen zoveel uitdagingen op de sector af en nooit eerder was het risico zo groot om in alle haast een verkeerde koers te kiezen. Voor de visie en uitvoeringsagenda staat de vraag wat de tuinbouw betekent voor de maatschappij centraal. Onder het motto ‘bezint én begint’ gaan praktijkdeskundigen met elkaar in gesprek.

Vanaf de 16e verdieping van de Innovatoren, de blikvanger van de Brightlands Campus Greenport Venlo, kijkt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers om zich heen. “Ik zie de kassen, de velden, de veiling, de verwerkers. De toeleverende maakindustrie, de zaadveredelaars, de kwekers, de labs op en buiten de campus, de vers logistiek, de scholen en al die consumenten. Wij hebben hier in Limburg alles om de tuinbouwketen een blijvend duurzaam en gezond succes te kunnen laten zijn. Ik zie er naar uit de komende tijd al die deskundige en ervaren mensen te spreken en ik vertrouw er op dat wij samen met een heldere boodschap zullen komen.

Fons Kersten, hoofbestuurder LLTB, gaat in op het doel van de samenwerking: “De intentie is om te komen tot een actuele, integrale en gemeenschappelijke visie voor het tuinbouwcluster Greenport Venlo en geeft een basis voor samenwerking en beweging.

Gesprekken

In de gesprekken die de partijen gezamenlijk gaan voeren komen onderwerpen als gezonde en betaalbare voeding aan bod. Ook wordt er gesproken over duurzaam produceren voor en door de eigen regio (Limburg) en euregio (Nederland, Duitsland en België), het belang van banen en regionaal inkomen, duurzaam gebruiken en leveren van energie en warmte, exporteren van verse producten maar ook van high tech producten en kennis en uitdagingen rond arbeidsmigranten en gewasbescherming.

Onder meer de volgende partijen hebben hun medewerking al toegezegd: Provincie Limburg, LLTB, Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, Royal ZON in samenwerking met de telersverenigingen, Brightlands Campus Greenport Venlo, Rabobank Limburg, Fontys Hogeschool, HAS green academy en gemeenten van Regio Noord-Limburg.

Ook experts uit de keten zijn van harte welkom om het gesprek over de toekomst van de tuinbouw aan te gaan. Aanmelden voor de gesprekken kan bij Marjan Welvaarts van Imagro via marjan@imagro.nl.


De stuurgroep tijdens de aftrapbijeenkomst van het 'Toekomstperspectief Tuinbouwketen Limburg +'