Rol BASF | Nunhems bij Brightlands Venlo verandert in de toekomst

21 december 2023

Brightlands Campus Greenport Venlo is een groeimotor in Venlo met veel potentie om uit te groeien tot een impactvolle open innovatie campus. Om deze potentie te benutten hebben de partners/ aandeelhouders - Provincie Limburg, Maastricht University, BASF | Nunhems en gemeente Venlo - samen een visie op de ontwikkeling van de campus uitgewerkt waarin wordt gefocust op innovaties in de hoogwaardige tuinbouw, op alle schakels in deze waardeketen.

De campus in Venlo is jong, vol perspectief en wil verder groeien, zowel in bedrijvigheid als in kennis. Zoals ook opgenomen in het groeiplan heeft iedere partner een rol in de ontwikkeling van de campus om deze ambitie te ondersteunen. Provinciale Staten hebben in december 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de periode tot 2030. Met deze middelen wordt de campusorganisatie versterkt en worden onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s, projecten en de ontwikkeling van gedeelde onderzoeksfaciliteiten ondersteund. De gemeente Venlo en Maastricht University voeren gesprekken gericht op de verdere doorgroei van de campus waarbij Maastricht University haar programmering op het gebied van onderwijs en onderzoek wil uitbreiden.

BASF gaat haar rol in de ontwikkeling van Brightlands Venlo in de toekomst anders invullen. Zij focust haar betrokkenheid op de inhoudelijke ontwikkeling van de campus. Vanuit deze inhoudelijke betrokkenheid werkt BASF samen met Maastricht University aan de ontwikkeling van het Brightlands Future Farming Institute, blijft zij partner in de regio deal projecten Future Food Experience en NovaBite, ondersteunt BASF de leerstoel ‘Youth Food and Health’ en blijft BASF fysiek aanwezig in de Villa Flora. De bredere rol van BASF als aandeelhouder wordt beëindigd per 1 januari 2025.

------------------------------

Neem voor meer informatie contact op met Marijn Bouten, Marketing en Communicatiemanager van Brightlands Campus Greenport Venlo via 06-41316822 of marijn.bouten@brightlands.com

Kijk op www.brightlands.com voor meer informatie over Brightlands Campus Greenport Venlo en de andere Brightlands-campussen.