Minister Van Gennip in Venlo in gesprek over arbeidsmigranten

8 december 2023

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bracht maandag 4 december een werkbezoek aan Limburg. In Venlo ging de minister in gesprek over arbeidsmigratie.

Internationale werknemers spelen een belangrijke rol in de Nederlandse én Limburgse economie. De huisvesting van arbeidsmigranten is echter nog niet altijd goed geregeld. De minister sprak daarom met gemeentebestuurders, bedrijven, provinciale en landelijke bestuurders onder meer over handhaving en toezicht op de huisvesting van internationale medewerkers.

Internationale samenwerking

Samenwerking op dit gebied blijft nodig, juist in Limburg als grensregio, en daarom is het belangrijk om met de betrokken partijen in gesprek te blijven. Demissionair minister Van Gennip: “Malafide spelers trekken zich vaak niets aan van wet- en regelgeving. Daarom is het zo belangrijk dat toezichthouders en andere handhavers nauw met elkaar samenwerken. Zowel binnen Nederland als over de grens.”

Ook Rits de Boer van de Nederlandse Arbeidsinspectie en gouverneur Emile Roemer waren bij het werkbezoek aanwezig. Gouverneur Roemer kreeg de jaarrapportage arbeidsmigratie 2023 aangeboden door de minister; drie jaar na zijn advies voor het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.