Europees project voor waterveiligheid goedgekeurd

4 december 2023

Eind november werd bekend dat het Interreg-project Flash Flood Breaker is goedgekeurd door Interreg North-West Europe. In het project gaan 13 partners uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk samen werken aan het bestrijden van hoogwater en het vergroten van de waterveiligheid. De projectleiding is in handen van het Emschergenossenschaft, een grote waterbeheerder in het Duitse Ruhrgebied. Met de goedkeuring ontvangt het project 6 miljoen euro Europese middelen. Begin 2024 gaat het project, dat een looptijd kent van drie jaar, van start.

Flash Flood Breaker

In het project wordt door alle partners gewerkt aan het beter voorbereiden van burgers en bedrijven, onder andere door de opzet van specifieke voorlichtingscampagnes, het maken van een overzicht van mogelijke maatregelen die door burgers genomen kunnen worden en het verbeteren van de hoogwater voorspellingen. Kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat de instrumenten die worden ontwikkeld, internationaal kunnen worden ingezet.

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Een van de partners in dit project is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL).
Dit programma is opgericht naar aanleiding van de watercrisis in 2021. In WRL werken Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle 31 Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan waterveiligheid. Dit gebeurt door het versterken van het watersysteem, het optimaliseren van de ruimtelijke inrichting en het beter voorbereiden (en het tijdig waarschuwen) van bewoners, bedrijven en instellingen.

Drie werkpakketten

WRL draagt bij aan drie werkpakketten. Werkpakket één gaat over het ontwikkelen en implementeren van een actieplan voor verbeterde overstromingsbestendigheid in steile stroomgebieden in de Provincie Limburg. Het tweede werkpakket betreft het testen van innovatieve geïntegreerde modelleringstools en de innovatieve AI-gebaseerde voorspellingstool valleigebied. Ten slotte draagt WRL bij aan het opzetten en implementeren van de pilotactiviteiten over flash flood responsive gemeenschappen op lokaal niveau in rivierbeddingen in steile valleien.

Bewustwording en early warning

Bewustwording van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, betere voorbereiding hierop en, waar mogelijk, hulp van de autoriteiten zal uiteindelijk leiden tot betere bescherming en minder schade. Earlywarning systemen voor lokale overheden, eventueel uitgebreid voor bedrijven en burgers, worden ontwikkeld en geïmplementeerd. WRL kijkt naar mogelijkheden om een privaat-publiek contract op te zetten voor een lokale gezamenlijke overstromingswaarschuwingstool.

WRL implementeert trainingsprogramma's voor leden van crisiseenheden en bewustmakingsactiviteiten voor inwoners van Limburg. Er worden onderzoeken gestart om te achterhalen hoe het staat met het waterbewustzijn van burgers, bedrijven en lokale overheden.

Voorbeelden van producten zijn een boekje met uitgebreide informatie over mogelijke maatregelen, advies aan huis, een stimuleringsregeling en draaiboeken om met de buurt zich voor te bereiden op wateroverlast. De ontwikkeling van deze producten wordt nu deels internationaal opgepakt. WRL zal hiervoor ongeveer 670.000 euro EFRO-middelen (EFRO – Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling) ontvangen.

Interreg

Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat de samenwerking wil bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen.