Verder met verrijking van het Limburgse landschap met landschapselementen en voedselbossen

14 augustus 2023

Het landschap in Limburg is waardevol voor de economie, de natuur en het welzijn van de Limburgers. We kunnen ons vijfsterrenlandschap op punten zowel verbeteren als innoveren om het nóg mooier te maken. De Provincie Limburg gaat daarom door met het stimuleren van voedselbossen en landschapselementen als houtwallen, knip- en scheerheggen en poelen.

Voedselbossen

Eind 2022 werd de eerste regeling voor voedselbossen opengesteld. In voedselbossen groeien veelal planten met eetbare vruchten, bonen of knollen. De overige planten ondersteunen de eetbare planten. Er komen enkel planten voor die meerdere jaren kunnen leven. In voedselbossen worden mest en bestrijdingsmiddelen gemeden. Voor deze duurzame vorm van landbouw is een extra 500.000 euro vrijgemaakt. De locaties hebben een minimale grootte van 0,5 hectare.

Landschapselementen

Het herstellen, aanleggen en beheren van landschapselementen is niet alleen belangrijk voor een mooi Limburgse landschap. De elementen dragen ook bij aan een beter klimaat en milieu. Naast de eerder genoemde houtwallen, knip- en scheerheggen en poelen komen ook lanen, graften, knotbomenrijen, houtsingels, struweelhagen en kleine historische waters in aanmerking voor subsidie. Ook dit betreft een vervolg op de eerdere regeling. Er is nog eens 450.000 euro beschikbaar. Naast medeoverheden zijn nu ook verenigingen en stichtingen welkom om hun aanvraag in te dienen.

Aanvragen vanaf 15 augustus

Gedeputeerde voor het landelijk gebied Léon Faassen kijkt uit naar de plannen. “Voedselbossen zijn een relatief nieuw concept binnen de landbouw. Ik laat me graag positief verrassen door de resultaten van dit type duurzame initiatieven. Landschapselementen benadrukken juist het historische karakter van ons Limburg. Deze regeling werkt daarmee op twee manieren aan het Limburgs landschap dat van zo’n grote waarde voor ons is.” 15 augustus gaat de regeling open. Voor 1 oktober 2024 moeten aanvragen binnen zijn. De ‘nadere subsidieregels landschapselementen en voedselbossen 2023-2024’ zijn te vinden op Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024 - Provincie Limburg.