Nieuwe bewustwordingscampagne tegen kindermishandeling in Limburg

10 augustus 2023

‘Knuffels kunnen niet praten, jij wel!’, zo luidt de nieuwe campagne van de Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling die deze week van start ging. De campagne is een extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat u een verschil kunt maken voor een kind dat in de knel zit.

Het thema ‘Knuffels kunnen niet praten’ staat symbool voor die ene lievelingsknuffel van een kind. Een knuffel is soms de enige plek van troost en zachtheid voor een kind en stille getuige, bijvoorbeeld als er sprake is van kindermishandeling. Maar knuffels kunnen niet praten, mensen wel. Ziet, hoort of vermoedt u kindermishandeling? Gebruik uw stem en maak het bespreekbaar. Samen kunnen we de stilte rond kindermishandeling in Limburg doorbreken.

Deze campagne benadrukt nogmaals dat maar één iemand nodig is om kindermishandeling te stoppen

Gedeputeerde Marc van Caldenberg (Sociale Agenda), ambassadeur van de Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling, vertelt: "Knuffels kunnen niet praten, maar mensen wel. Deze campagne benadrukt nogmaals dat maar één iemand nodig is om kindermishandeling te stoppen en een positieve verandering teweeg kan brengen voor een kind. Ik wens iedereen de moed toe om op te staan als je in een situatie terechtkomt waarin je vermoedens hebt van kindermishandeling. Laat ons samen werken aan een veilige omgeving voor elk kind in Limburg."

De campagne ‘Knuffels kunnen niet praten, jij wel!’ is een initiatief van de Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg en Veilig Thuis Zuid-Limburg.