Woningen verwarmd door mijnwater

13 juni 2024

In Heerlen wordt een innovatieve aanpak toegepast als onderdeel van de energie- en warmtetransitie. Hierbij wordt grondwater uit oude mijngangen, een overblijfsel uit de tijd van de steenkoolmijnen, hergebruikt als duurzame bron voor het verwarmen en koelen van woningen en gebouwen.

Sinds de oorsprong in 2005 is het energieconcept van Mijnwater doorontwikkeld tot een zogeheten vijfde generatie warmte- en koudenet. Het kenmerk van dit systeem is dat warmte en kou binnen én tussen gebouwen wordt uitgewisseld. Pas wanneer de vraag groter is dan het aanbod dat beschikbaar is vanuit de uitwisseling, wordt gebruik gemaakt van de warme en koude bron. In een video op YouTube wordt het systeem verder uitgelegd.

Hergebruik infrastructuur

Het doel hierachter is tweeledig. Enerzijds biedt het net een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas, wat past binnen de bredere ambitie om fossiele brandstoffen te verminderen en uiteindelijk uit te faseren. Anderzijds draagt het bij aan het hergebruik van de infrastructuur uit het mijnverleden, wat een uniek kenmerk is van Heerlen en tegelijkertijd een stukje lokale geschiedenis in ere houdt.

Het is de missie van Mijnwater om bedrijfsgebouwen en woningen in Parkstad duurzaam, betaalbaar en omgevingsvriendelijk te voorzien van warmte en kou, om de afhankelijkheid van aardgas en de uitstoot van CO2 te minimaliseren en bij te dragen aan de energietransitie.

Uitbreiding

De Provincie Limburg investeert via het Limburgs Energie Fonds (LEF) als een van de aandeelhouders in het warmtenet van Mijnwater. Zo kunnen zij het net verder uitbreiden, met als doel om nog meer Limburgse huishoudens van het gas te krijgen. Voor meer informatie over Mijnwater in Heerlen en hoe het werkt, kunt u terecht op de website van Mijnwater: www.mijnwater.com.