Webinars collectief wonen van start

4 oktober 2023

Tot en met november organiseert Cooplink in opdracht van de Provincie Limburg webinars om initiatiefnemers van collectieve woongemeenschappen verder op weg te helpen. Doelgroep zijn initiatiefnemers met een idee om samen te gaan wonen in Limburg. De eerste twee van de vijf webinars zijn inmiddels geweest, en goed bezocht.

Doel van de serie bijeenkomsten is om initiatieven te helpen bij realisatie. Deze webinars zijn belangrijk omdat collectief wonen steeds meer in de belangstelling staat, onder andere door de wooncrisis. Niet alleen op het gebied van wonen maar op steeds meer onderwerpen pakken burgers de regie en ontstaan burgerinitiatieven. In het wonen komen veel aspecten bij elkaar en daarom biedt wonen uitstekende kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren op het gebied van bijvoorbeeld zorg, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Sprekers eerste webinar

Als ervaringsdeskundige vertelt Yvonne van Zoest over het collectief waar zij onderdeel van is: Woongemeenschap Eikpunt. Hun visie is wonen en leven op basis van vier pijlers: ecologie, stilte en bezinning, meergeneratiewonen en gemeenschapsvorming.

Een visie is heel belangrijk. Het inspireert mensen om zich te committeren aan een initiatief. Daarnaast werkt een gedeelde visie verbindend.
Je visie geeft richting aan werving, aan een bewonersprofiel, en het geeft ook richting aan je programma van eisen voor de woningen.

De tweede gastspreker is Mieke Hanemaaijer, 40 jaar actief in de volkshuisvesting en sinds 2010 betrokken bij de ontwikkeling van wooncoöperatieven als adviseur. Van huis uit is Mieke bestuurskundige, actief bij strategie- en organisatieontwikkeling waarbij het proces, het creëren van draagvlak bij betrokkenen voorop staat.

In het kort:

Inhoud visie

Een visie beschrijft wie jullie zijn en wat jullie willen. Het schetst een droombeeld van de toekomst. Je formuleert je uitgangspunten en je doelen, je bestaansreden en je kernwaarden. Het moet inspireren en enthousiasmeren.

Proces visievorming

Het schrijven van een visie kan je niet alleen of in een te grote groep (circa zes personen). Investeer in elkaar: zorg dat je elkaar begrijpt en deel je kennis.

 1. Ga verkennen:
  • Inlezen bij Cooplink en bij Platform31
  • Ga op bezoek bij anderen
  • Denk bijv. na over kopen/huren; veel/weinig samen doen
  • Bespreek elkaars verwachtingen, wat wil ‘ik’ wel/niet
 2. Maak je eigen aanleiding: Waarom wil je collectief wonen, welke vraagstukken wil je oplossen, wat maakt dit project bijzonder?
 3. Wat zijn je kernwaarden?
  • Dit wordt het fundament voor je toekomstige beslissingen
  • Het geeft richting aan je gedrag, cultuur, je identiteit.
  • Maak een groslijst, ieder zoekt zijn/haar vijf belangrijkste en ga dan met elkaar in goed gesprek en ‘indikken’. Of maak stellingen, of maak verhalen.
  • Benoem drie kernwaarden en zorg dat ze ‘gevuld’ zijn. Heb je er te veel, dan geeft het geen richting meer.
 4. Schrijf je eigen verhaal in max 2 A4. Maak het inspirerend en wervend (schrijf in de actieve vorm: we gaan, we willen, we zoeken). Welk type mensen zoeken jullie en wat maakt jullie bijzonder? Eén schrijfstijl, gebruik plaatjes, oefen met pitchen (ook met buitenstaander)! Verander je visie niet tussendoor, reflecteer op je visie als er geen aanmeldingen komen.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ Regel in je besluitvorming hoe je als groep samen de eindstreep wilt halen. In de nieuwsbrief van november delen we de vijf webinars met hun terugkijklinks.