Versnellingstafel 25 juni: een terugblik

8 juli 2024

Tijdens de Limburgse versnellingstafel op 25 juni in het Munttheater in Weert zijn belangrijke stappen gezet. Ongeveer vijftig vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en de Provincie Limburg voerden een open en constructief gesprek over de mogelijkheden om het provinciale instrumentarium in te zetten ter bevordering van de woningbouw.

In de Woondeal Limburg hebben we afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen en de versnelling daarvan. Deze versnelling gaat niet vanzelf en kost tijd. Dankzij de bijdragen en het enthousiasme van alle deelnemers was de sessie zeer succesvol en waardevol. Het was een dag vol interessante inzichten voor de medewerkers van de Provincie en over de rol die de Provincie kan spelen in het ontwikkelproces.

Ontwikkelfase

De centrale vraag van deze dag was in hoeverre de Provincie met haar instrumentarium een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie tijdens de ontwikkelfase. Elke provincie beschikt namelijk over een divers instrumentarium. Naast beleid en subsidies kan een provincie ook instrumenten zoals erfpacht, grond en borgstellingen inzetten, mits dit een meerwaarde oplevert. Om hier een antwoord op te krijgen, brachten de aanwezigen de knelpunten in kaart en prioriteerden deze. De vijf knelpunten die volgens de aanwezigen de hoogste prioriteit hebben, werden in de middag tijdens werksessies besproken. Hierbij werd gekeken welk provinciaal instrumentarium een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de woningbouw en welke voorwaarden van andere partijen noodzakelijk zijn om deze versnelling gezamenlijk te realiseren. De resultaten van deze dag worden uitgewerkt en gepresenteerd tijdens de Woonkeuken op 14 oktober.

Handreiking

Naast de provinciale versnellingstafels nemen we deel aan lokale en regionale tafels en bezoeken we bijeenkomsten ten behoeve van versnellingstafels, zoals die van 2 juli in Utrecht. Tijdens deze landelijke bijeenkomst werden best practices gedeeld, contacten gelegd en werd de handreiking “Vooruit” gepresenteerd. Werk je in een versnellingstafel en wil je weten wat de succesformules zijn? Lees dan de handreiking: Vooruit! Handreiking voor vitale samenwerking aan versnellingstafels (rvo.nl)