Versnelde realisatie flexwoningen

14 december 2023

In de Woondeal is afgesproken om vóór 2030 in Limburg 26.550 woningen bij te bouwen. 1.946 hiervan moeten flexwoningen worden. Het gaat dan over flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gebouwd. Maar hoe pakken we dat aan? In de Woonkamer van 26 oktober gaven Diana Velders (regiocoördinator versnellingsteam verplaatsbare woningen van het Ministerie van BZK) en Hubert Franke (programmadirecteur taskforce van de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting, UVTH) een toelichting.

Versnelde realisatie flexwoningen

Kenmerkend voor deze flexwoningen is het tijdelijke karakter van bijvoorbeeld de grond waarop de woning staat. Hubert Franke geeft aan dat een flexwoning gemiddeld binnen twee tot 2,5 jaar gerealiseerd kan worden. Dit is drie keer zo snel als de realisatie van een permante woning. Hubert Franke: “Verplaatsbare flexwoningen realiseren is één van de oplossingen voor de woningnood omdat ze snel geplaatst kunnen worden en niet concurreren met de reguliere bouw. Ze vormen een flexibele schil en kunnen daarmee een belangrijke en snelle toevoeging zijn aan de woningvoorraad.”

Sneller en goedkoper bouwen in de fabriek

Een flexwoning wordt geplaatst op een locatie waarop reguliere bouw eigenlijk niet mogelijk is. De flexwoningen worden relatief snel en goedkoop gebouwd in fabrieken waar voldoende capaciteit en materialen aanwezig zijn. Hierdoor kunnen meer betaalbare woningen worden gerealiseerd.

De ‘gereedschapskist’ van het Rijk

“Niet alleen de komst van flexwoningen draagt bij aan de versnelling in de woningbouw, het Rijk neemt een gevulde ‘gereedschapskist’ mee”, aldus Diana Velders. Namelijk:

  • Het Rijksvastgoedbedrijf stelt rijksgronden ter beschikking en heeft 2.000 flexwoningen aangekocht.
  • De Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen draagt bij aan het terugdringen van het verliesgevend deel van projecten (tweede tranche wordt snel opengesteld).
  • De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF), een financiële garantieregeling waarvan tot 1 januari 2028 gebruik kan worden gemaakt.
  • Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is momenteel bezig met het opstellen van een tender voor 8.000 flexwoningen voor wooncorporaties.
  • Momenteel worden flexcity’s gebouwd. Hier worden flexwoningen geplaatst die niet meer herplaatst kunnen worden op andere locaties.

Flex-facts

Landelijk

  • In 2022 werden 3.400 woningen gerealiseerd.

  • In 2023 worden naar verwachting 7.600 woningen gerealiseerd.

Verschillende lopende projecten zijn goed zijn voor de bouw van maar liefst 17.000 woningen. Voorbeelden van deze projecten zijn te lezen in het ‘Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting’.

Limburg

  • 800 woningen opgeleverd, waarvan 472 in 2023.
  • De UVTH ondersteunt twintig gemeenten en woningcorporaties voor de realisatie van flexwoningen.
  • Er lopen momenteel 33 projecten in verschillende fases.

Care markt, een flexoplossing voor mensen die werkzaam zijn in de zorg

Diana Velder sloot de bijeenkomst op 26 oktober af met het onderwerp ‘Care markt’, een initiatief van de Rijksoverheid. “Mensen die werken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie, kunnen ook voorzien worden van een flexwoning. Zo kan flexwonen een oplossing zijn”, aldus Diana Velder.

Aankomende evenementen