Verbetering leefomgeving door groene schoolpleinen

27 november 2023

Op steeds meer manieren willen we de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Dat gebeurt niet alleen door het bouwen van de juiste woning op de juiste plek en het juiste moment. Eén van de manieren is om meer groen in de omgeving aan te brengen, bijvoorbeeld op schoolpleinen. Het afgelopen jaar riep Provincie Limburg de subsidieregeling ‘groene schoolpleinen’ in het leven.

Met de regeling, die momenteel gesloten en afgerond is, wilde Provincie Limburg scholen (primair en voortgezet onderwijs en kindcentra) stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein. Hiermee verbetert de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en participatie in de wijk.

Veertig plannen gehonoreerd

Daarnaast wordt het groene schoolplein gebruikt in het lesprogramma. Met het aanbrengen van een wadi wordt water hergebruikt, door betonnen tegels in te wisselen voor onder andere gras en planten wordt hittestress verminderd en met een kleine moestuin leren we kinderen zorg te dragen voor de natuur en ontdekken ze waar ons eten vandaan komt. Dit zijn maar enkele voorbeelden die landden in de maar liefst 40 uiteenlopende plannen die werden gehonoreerd. Afhankelijk van de aanvraag is tot een maximum van 20.000 euro uitgekeerd aan Limburgse scholen. De scholen zijn nu hard bezig om de projecten uit te voeren of hebben projecten al gerealiseerd, zoals te zien is op de foto.

Inmiddels is er een nieuw coalitieperiode gestart. In het coalitieakkoord 2023-2027 'Elke Limburger telt' is ook opgenomen om groene schoolpleinen te stimuleren. Houd de provinciale website in de gaten voor eventuele nieuwe regelingen.