Update dashboard naar versie 3.0

25 maart 2024

In april 2023 lanceerden we een dashboard voor de asielopgave in Limburg. Dit dashboard geeft inzicht in de asielopgave voor de provincie. Dit dashboard heeft een update gekregen in januari (versie 2.0) en is inmiddels al doorontwikkeld tot versie 3.0.

Voor de gebruiker biedt het dashboard de mogelijkheid om, in het licht van de spreidingswet, gemeentelijke opgaven voor meerdere gemeenten of regio’s bij elkaar op te tellen, waarmee de bovenlokale taakstelling zichtbaar wordt. Hiermee kan ondersteuning worden geboden aan de samenwerking tussen of binnen regio’s. Daarnaast geeft het dashboard nu ook inzage in de ontwikkeling van de opgave- en realisatiecijfers over de tijd heen, waarbij kan worden teruggekeken tot juli 2023. Ook zijn de opvanglocaties van asielzoekers en Oekraïners binnen de provincie geografisch in beeld gebracht. Tot slot is er aan de achterkant van het dashboard gewerkt aan een professionaliseringsslag met het datamodel (back-end), waardoor het dashboard meer robuust is geworden. U kunt het dashboard bekijken via Dashboard Asielopgave Limburg.

Vragen over realisatiecijfers

Sinds de lancering van het dashboard hebben verschillende gemeenten vragen gesteld over realisatiecijfers. De cijfers vanuit de veiligheidsregio’s en de provincie (Interbestuurlijk Toezicht) worden wekelijks geüpdatet, vanuit het COA komen deze maandelijks. Het kan voorkomen dat er een vertraging zit in de weergave van de realisatiecijfers op het dashboard. Dat kan komen omdat de cijfers nog niet zijn aangeleverd, of omdat er bij de verschillende organisaties op de achtergrond afwikkelingen plaatsvinden, waardoor de realisatiecijfers wat achterlopen. Voor vragen, neem contact op met het ondersteuningsteam.