Terugblik op webinars collectief wonen

14 december 2023

Collectief wonen in Limburg staat meer en meer in de belangstelling. Daarom organiseerde Cooplink in opdracht van Provincie Limburg vijf webinars over dit thema. Allemaal met het doel om initiatiefnemers van collectieve woonvormen verder op weg te helpen.

Vijf modules

De webinars behandelden de basis die nodig is om zelf een wooncoöperatie op te richten. De eerste module ging in op het belang van visievorming en het opstellen van een visiedocument. Dat geeft richting aan ambities. De tweede module dook in het formuleren van een Programma van Eisen en het opzetten van een goede organisatie. De derde module behandelde het opstellen van een business case: het financiële plaatje. De vierde module gaf handvatten om samen te werken met de gemeente. De vijfde module bood ruimte voor verdiepende vragen. Bij iedere sessie schoven experts of al gerealiseerde wooninitiatieven aan tafel.

Deelnemers uit de hele provincie

De webinars waren een succes. ‘Interessant, zeer leerzaam en inspirerend’, vonden de deelnemers. Dat waren 17 wooninitiatieven uit de hele provincie, waarvan 6 op zoek zijn naar een plekje in Zuid-Limburg en 3 in de gemeente Weert. Meer dan de helft richt zich op een wooncoöperatie, de overigen op een CPO-constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ruim driekwart bevindt zich in de oriëntatiefase, de rest is al in ontwikkeling.

Naslag en inspiratie

Heb je de webinars gemist? Via onderstaande links kun je de verslagen lezen of de webinars alsnog bekijken. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact op met Cooplink, het kennisplatform voor wooncoöperaties: www.cooplink.nl. Of mail de provincie via wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl.

Webinar 1: Visievorming

Webinar 2: Programma van Eisen en organisatievorming

Webinar 3: Businesscase

Webinar 4: De gemeente

Webinar 5: Hoe verder?