Terugblik op derde Woonkamer Limburg

4 oktober 2023

In de Woonkamer Limburg komen beleidsmedewerkers wonen van de 31 gemeenten, woonstrategen van de 21 corporaties, de adviseurs wonen van de Provincie en BZK samen om invulling te geven aan de afspraken uit de Woondeal. 7 september was de derde bijeenkomst.

De Woondeal Limburg is op 9 maart ondertekend door minister, gedeputeerde, 31 wethouders en 21 bestuurders van de Limburgse woningbouwcorporaties. De Marktpartijen en de Woonbond ondersteunen deze deal. De uitdagingen waar we voor staan maken het enorm belangrijk om de samenwerking niet alleen bestuurlijk, maar ook op uitvoerend niveau stevig vorm te geven. De Woonkamer geeft vorm aan deze samenwerking. We ontwikkelen initiatieven, delen ervaringen en informeren elkaar. Zo verstevigen we dit netwerk en gaan we het verder uitbouwen met andere partijen in de Limburgse Woonkeuken. Daarover later meer.

Dit keer gaf Hans Adriani, bestuurlijke aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen, een presentatie over de groeiende groep ouderen en hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Hij onderstreepte het belang om afspraken te maken in de regio’s en het netwerk verder uit te breiden, om ook deze aandachtsgroep in de toekomst te kunnen blijven huisvesten.