Terugblik op de bestuurlijke conferentie van 25 januari

25 maart 2024

Bij een bestuurlijke conferentie op 25 januari 2024 werd de asielopgave voor de provincie besproken. Hierbij waren bestuurders aanwezig van de Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en COA.

Aan de hand van een aantal goede voorbeelden, denk aan de ontwikkeling van een doorstroomlocatie in Horst aan de Maas en enkele concrete voorbeelden rond flexwoningen en crisisnoodopvanglocaties (zoals in Voerendaal, Kerkrade en Sittard) werd inspiratie opgedaan om het komend jaar de asielopgave gezamenlijk in te vullen. In een werkdocument is uiteengezet op welke wijze Limburg zijn verantwoordelijkheid wil nemen en ook wat daarvoor nodig is vanuit Den Haag.

Tijdens de conferentie werd onder andere gepleit voor een overleg met woningbouwcorporaties om flexwonen te stimuleren, voor een vroege integratie van asielzoekers, bij voorkeur gekoppeld aan de arbeidsmarktopgave in de betreffende regio en voor meer kleinschalige opvanglocaties om het draagvlak ook in kleinere gemeenten te vergroten.

Regionale afspraken

Gouverneur Roemer benadrukte dat we in Limburg al geruime tijd werken in de geest van de spreidingswet, maar nu die per 1 februari in werking is getreden, biedt dit de ruimte om regionale afspraken te maken over de verschillende doelgroepen (asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen). Uitruil tussen doelgroepen is mogelijk, zo lang de opgave in de regio maar wordt gehaald. Vanuit de Limburgse regietafel is aangegeven dat er bij voorkeur vanuit Noord-, Midden en Zuid-Limburg portefeuillehouders komen die toezien op het maken van afspraken tussen de gemeenten in de betreffende regio. Op die manier kan aan de asielopgave regionaal invulling worden gegeven. Het speciaal voor de asielopgave ingerichte ondersteuningsteam van de Provincie kan daarbij helpen, ook als het gaat om het ontwikkelen van concrete (doorstroom)locaties.