Starterslening verlengd tot eind 2027

14 december 2023

Provinciale Staten hebben op 3 november besloten om de looptijd van de Startersleningen Provincie Limburg te verlengen tot en met 31 december 2027. De uitvoering van de regeling is hetzelfde gebleven. Op deze manier kunnen meer starters in aanmerking komen voor hun eerste koophuis.

Het provinciale krediet voor uitvoering van de Startersleningen in 2024 is met 12 miljoen euro opgehoogd. Het totale krediet van de Startersleningen bedraagt daardoor 94,3 miljoen euro. De maximale koopsom van de woningen die gefinancierd kunnen worden met de Starterslening blijft 280.000 euro. Het aanbod van koopwoningen tegen deze koopsom is over heel Limburg voldoende (ca. 24% van de woningen voldoet hier aan, gemeten medio 2023). Daarom is ophoging van dit aankoopbedrag niet aan de orde. De verhouding van de gemeentelijke en provinciale bijdrage blijft gehandhaafd op 25%-75%.

Populaire lening

De Startersleningen blijven nog steeds populair, want naar verwachting worden in 2023 meer dan 600 leningen verstrekt. Dit is een nieuw record. Het is mogelijk om in elke Limburgse gemeente de starterslening aan te vragen, want alle gemeenten doen mee aan deze regeling.

Drie toezeggingen

Bij het behandelen van het Statenvoorstel heeft gedeputeerde Theuns drie toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen worden in samenspraak met de gemeenten uitgewerkt. Nog eind dit jaar gaat gedeputeerde Theuns met de gemeenten in gesprek om:

  • Verduurzamingsmaatregelen op te nemen in de gemeentelijke regeling van de Startersleningen.
  • Het niet overnemen van de aanbevelingen van de evaluatie inzake de leeftijdsgrens.
  • Gedeputeerde Theuns laat in 2024 onderzoeken welke alternatieve instrumenten er zijn voor de Startersleningen en hoe die in Limburg ingezet kunnen worden (in plaats van of aanvullend op de Startersleningen).

Meer informatie

Het Statenvoorstel en de stemming kunt u vinden op de pagina 'bestuurlijke informatie van de Provincie Limburg'.