Opvangtaak vluchtelingen Oekraïne van COA naar gemeenten

25 maart 2024

Ruim twee jaar nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, heeft Nederland nog steeds te maken met vluchtelingen die naar Nederland komen. De opvangtaak van deze vluchtelingen komt nu bij gemeenten te liggen.

Volgens de wet is het COA de aangewezen organisatie om deze toestroom op te vangen. Maar omdat COA deze toestroom niet aankan, hebben gemeenten zich, na verzoek van het kabinet, bereid verklaard om de opvangtaak voor vluchtelingen uit Oekraïne op zich te nemen. Gemeenten voeren deze taak uit tot de invoering van de Tijdelijke wet ontheemden uit Oekraïne op basis van het Staatsnoodrecht.

Verschuiving in verantwoordelijkheid

Naar verwachting wordt in 2024 het Staatsnoodrecht vervangen door de Tijdelijke wet ontheemden uit Oekraïne waarbij de verantwoordelijkheid voor de opvangtaak verschuift van de burgemeester naar het college van burgemeester en wethouders. Verschillende veiligheidsregio's hebben in lijn met de uitgangspunten van de Tijdelijke wet Opvang Oekraïense ontheemden laten weten de uitvoerende taak in deze fase niet meer te zullen vervullen. Dit moet leiden tot een herziening van de taakverdeling van zowel de bestuurlijke coördinatie als de uitvoering. Bij een forse stijging van de instroom van vluchtelingen in korte tijd kan de inzet van de veiligheidsregio's wel nog steeds aan de orde zijn.