Landelijk nieuws over wonen

8 juli 2024

Een overzicht van de landelijke ontwikkelingen op gebied van wonen: de nieuwe minister en het voorontwerp van de Nota Ruimte.

Nieuwe minister

De nieuwe ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Schoof zijn bekend. Mona Keijzer neemt het stokje over van Hugo de Jonge en wordt de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. We hopen haar snel te mogen ontvangen in onze provincie Limburg.

Voorontwerp Nota Ruimte

Na de bekendmaking op 5 juni dat Limburg is aangewezen als potentieel nieuw grootschalig woningbouwgebied is in de kamerbrief van 21 juni ook bekend gemaakt dat Limburg (langs IC-stations) is opgenomen in het voorontwerp van de Nota Ruimte. In de Kamerbrief leest u meer over het voorontwerp van de Nota Ruimte.