Landelijk initiatief 'de Thuisgevers'

25 maart 2024

De Thuisgevers ondersteunt en faciliteert gemeenten in de uitvoering van de huisvestingstaakstelling statushouders. Dit doen zij door statushouders te huisvesten via maatschappelijke initiatieven en hen hierdoor versneld te helpen aan een nieuw bestaan.

Dankzij tijdelijke woonplekken voor minimaal zes maanden tot één à twee jaar kunnen statushouders aan hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Zo ontstaat er ruimte in asielzoekerscentra voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure.

Wegwijs

De Thuisgevers biedt kleinschalige huisvestingsplekken met een eigen keuken, sanitaire voorzieningen en voldoende privacy in bijvoorbeeld een leegstaande bedrijfswoning, pastorie of buurthuis. Daarnaast wordt een buddy aan de statushouder gekoppeld. Deze vrijwilliger helpt statushouders wegwijs maken in de nieuwe woonplaats.

Kosteloze hulp

De Thuisgevers is een landelijk initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de hulp van de Thuisgevers aan (potentiële) Thuisgeef-initiatieven en aan gemeenten geheel kosteloos. Huisvesting via de Thuisgevers telt mee voor de taakstelling van de gemeente. Daarnaast werkt de Thuisgevers samen met COA, vluchtelingenwerk Nederland en Nidos. De Thuisgevers organiseert inspiratiesessies voor iedereen die betrokken wil worden bij een Thuisgeef-initiatief. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden via 06-21903658 of via een mail aan welkom@dethuisgevers.nl.