Kwaliteit Limburgse Centra: Open Club Klimmen en woningen Simpelveld

8 juli 2024

Hoewel de regeling Kwaliteit Limburgse Centra is afgelopen, zijn de projecten nog in uitvoering en worden ze gerealiseerd. Zo heeft de Open Club in Klimmen het hoogste punt bereikt, en is in juni in Simpelveld gestart met de bouw van 50 nieuwe woningen.

Open Club Klimmen

Op zaterdag 22 juni vierden gemeente Voerendaal, hun partners, omwonenden en raadsleden dat het hoogste punt van de bouw van Open Club Klimmen is bereikt! Nog voor de bouwvakantie wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt, waarna de afwerking kan starten. De Open Club Klimmen wordt eind 2024 opgeleverd. Met de bouw van de Open Club begint de nieuwe plek voor onderwijs, sport, ontmoeting en cultuur steeds meer vorm te krijgen.

Simpelveld

In de Schilterstraat in gemeente Simpelveld zijn de afgelopen maanden 24 duplexwoningen en 44 eengezinswoningen uit de jaren ’50 gesloopt. Op 3 juni is het startsignaal gegeven voor de bouw van 50 nieuwe, duurzame woningen, waarvan 31 levensloopbestendige woningen en 19 eengezinswoningen. Naast de bouw van de woningen is er ook aandacht voor nieuwe bestrating, asfalt, groeninrichting en waterbufferkelders. De woningen maken onderdeel uit van de woningcorporatie Krijtland Wonen en worden gebouwd door BAM Wonen. De verwachting is dat de eerste woningen worden opgeleverd in april 2025.