De Gyselaar: gemengd en sociaal wonen in duurzaam (houten) woongebouw

18 april 2024

Hoe één gebouw een helpende oplossing creëert voor het krimpende zorgbudget, een tegenbeweging start tegen toenemende eenzaamheid én tegelijkertijd ambassadeur is voor duurzame houtbouw. De Gyselaar in Amstenrade, gerealiseerd door woningcorporatie ZOwonen, is in alle opzichten een bijzonder project.

Hoe kunnen we nu de zorg ontlasten en tegelijkertijd eenzaamheid tegengaan? Dat is de hamvraag binnen de zorgvisie van ZOwonen. Gemengd wonen kan hiervoor een oplossing bieden. Diverse doelgroepen samenbrengen creëert gemeenschappen waar mensen iets kunnen betekenen voor elkaar. Zo is het idee van De Gyselaar ontstaan.

Sociale huur van hout

Er komen 48 appartementen in de sociale huursector voor mensen die naar elkaar omkijken. Vanuit vastgoedontwikkeling vindt de woningcorporatie het belangrijk om duurzaam te bouwen, vandaar de bewuste keuze voor houtbouw. In Amstenrade vonden zij een kansrijke locatie, naast een zorgaanbieder en middenin de dorpskern.

Samenwerking in 3D-model

Eerst moest er een partij worden gevonden die ervaring wilde opdoen met houtbouw. Ook was het voor het eerst dat een project vooraf volledig BIM uitgewerkt was: Bouw Informatie Management. BIM is een model waarin alle betrokken partijen virtueel in 3D aan een gebouw kunnen werken. Zo is het model altijd up-to-date en de kans op fouten relatief laag. Dit resulteert in efficiënter werken, wat weer een gunstig effect heeft op de kosten, de duurzaamheid en de veiligheid op de werkplaats.

Houtbouw

Houtconstructiebouw van vier lagen hoog zoals De Gyselaar is voor Limburg relatief nieuw. Je bouwt in fases en met prefab-elementen. De voorbereiding moet dan veel eerder klaar zijn, want de onderdelen worden vooraf in een houtfabriek in Oostenrijk geproduceerd. De bouwperiode op de bouwplaats is hierdoor zeker drie maanden korter dan in de traditionele bouw. Ook is er minder geluidsoverlast, omdat de prefab-elementen alleen aan elkaar geschroefd hoeven te worden. Dit draagt ook op een positieve manier bij aan de stikstofcrisis, want er is minder transport nodig en de te vervoeren materialen zijn lichter.

Regeling

Corporaties die investeren in milieuvriendelijke bouwmaterialen, of die circulair bouwen of renoveren, komen in aanmerking voor de MIA-regeling: Milieu Investerings Aftrek. Zij moeten aan hoge eisen voldoen op het gebied van materiaalgebruik. De kernwoorden hierbij zijn hernieuwbaar, herbruikbaar en losmaakbaar. ZOwonen heeft bij de bouw van De Gyselaar gefocust op slim gebruik van materialen, zodat deze hun waarde en kwaliteiten behouden.

Gemengd wonen concept

Bij De Gyselaar wordt gekeken wat mensen nodig hebben om gelukkig te blijven léven op de locatie. Het gaat dan om welbevinden en levensloopbestendigheid. Dat kun je doen door verschillende woningen in dezelfde omgeving te bouwen, of door mensen met diverse achtergronden bij elkaar te laten wonen. Bij De Gyselaar wordt ingezet op een verdeling van 70% 65-plussers, al dan niet met een zorgvraag, en 30% bewoners van boven de 23 jaar. Door mini-community's te creëren vermindert de doorstroom naar verpleeghuizen, want mensen willen daar zijn waar hun jarenlange netwerk tot een gelukkig bestaan heeft geleid.

Nieuwe kansen

De Gyselaar creëert op allerlei manieren nieuwe kansen. Onlangs was de eerste brainstormsessie met dertig geïnteresseerden. De verbroedering ontstond al terwijl het gebouw nog niet eens staat. De jongeren toonden zich zeker bereid om klaar te staan voor medebewoners. Zo zei een bezoeker: ‘Ik kan best een buur even helpen met steunkousen aandoen, dat is een kleine moeite. Voor mij is het ook fijn dat ik een invulling van mijn avond heb als ik alleen thuiskom.’ Op haar beurt sprak een 65-plusser: ‘Ik sta nog midden in de maatschappij, maar ga binnenkort met pensioen. Mijn partner is onlangs overleden en het idee om in een gebouw te wonen waar iedereen naar elkaar omkijkt, is troostend.’

Hoe groot het animo hiervoor is, geeft tegelijkertijd aan hoe groot de eenzaamheid is. Concepten als deze bieden hiervoor een oplossing. Meer informatie is te vinden op degyselaar.zowonen.com.


Zie ook

Een impressie van de Gyselaar.