Energie uitdagingen binnen de asielopgave

26 juni 2024

Gedeputeerde Michael Theuns heeft medio mei een gesprek gehad met Chris Kuijpers, DG op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en de uitvoerend directeur van Enexis, Astrid Bunt. In dat gesprek zijn de uitdagingen voor het aansluiten van woningen op het elektriciteitsnetwerk besproken.

Aansluiten op het elektriciteitsnet

We merken dat veel gemeenten tegen uitdagingen aanlopen bij het tijdig aansluiten op het elektriciteitsnet van woningen, asielzoekerscentra, flexwoningen en noodopvanglocaties. Ook voor mogelijke nieuwe doorstroomlocaties wordt gevreesd dat aansluiting op het elektriciteitsnet een probleem zal opleveren.

Voldoende capaciteit

In het gesprek met de gedeputeerde, de DG en de algemeen directeur werd duidelijk dat het aansluiten van woningen op het elektriciteitsnet altijd zou moeten kunnen, voor wat betreft de capaciteitsvraag. De uitdagingen zitten meer in de uitvoeringscapaciteit. Enexis krijgt te weinig werk weggezet bij (onder-)aannemers. Er is dus te veel werk en er zijn te weinig mensen om het werk uit te voeren. Daarnaast heeft Enexis regelmatig te maken met leveringsproblemen van onderdelen. Zowel het te kort aan uitvoeringscapaciteit als de leveringsproblemen van onderdelen kunnen zorgen voor vertraging in de uitvoering.

Schakel tijdig

Enexis gaf aan dat gemeenten tijdig moeten schakelen over hun projecten. Dan is het voor Enexis een kwestie van plannen en prioriteren. Er zijn gemeenten die hun projecten tot en met 2028 of zelfs 2030 al met Enexis hebben gedeeld. Gemeenten die dat nog niet gedaan hebben, adviseert Enexis dit alsnog te doen. Gedeputeerde Theuns heeft aangeboden het gesprek te blijven voeren, mochten zich er knelpunten voordoen. Gemeenten kunnen knelpunten doorgeven aan het Programmateam Asielopgave. Daar worden de meldingen verzameld en onder de aandacht gebracht bij Enexis.