Eerste proef Versnellingstafel Provincie Limburg

4 oktober 2023

Een belangrijk aspect uit de Woondeal Limburg is het versnellen van woningbouwprojecten. Op 22 september was de eerste proef Versnellingstafel Provincie Limburg. 50 mensen uit de praktijk van bouwen en wonen namen deel, onder dagvoorzitterschap van Staf Depla.

Corporaties, gemeenten, marktpartijen, regio en Provincie bespraken “patronen” die het tempo van de bouwproductie bepalen. Denk daarbij aan zaken als capaciteit, stikstof en planologische knelpunten. Centraal stond de vraag: welke interventies moet wie organiseren om het tempo er zo goed mogelijk in te houden? Ook na de eerste proef Versnellingstafel is duidelijk: er is nog veel te doen.

De komende tijd worden de resultaten verwerkt en worden de adviezen ingebracht op de bestuurstafels, de landelijke Versnellingstafel en de Woondealtafel.

Tijdens de Limburgse Woonkeuken op 8 november zal Arjan Schakenbos, lid van de Landelijke Versnellingstafel, een presentatie houden over dit onderwerp en kunt u met ons het gesprek aangaan. In onze volgende nieuwsbrief volgt een interview met hem, waarmee we u graag verder informeren over de vervolgstappen in het Woondeal-proces.