Vernieuwd grondwatermodel enthousiast ontvangen

5 oktober 2023

Op 7 september konden omgevingsmanagers, strategen, beleidsmakers en hydrologen een verbeterde versie van IBRAHYM testen. Dit model wordt sinds 2007 gebruikt voor hydrologische berekeningen in Limburg. Er is kennis en gebruiksgemak toegevoegd aan het systeem.

Sinds 2007 is Provincie Limburg samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) eigenaar en beheerder van het model IBRAHYM. IBRAHYM staat voor Integraal Beheergebieddekkend Regionaal Hydrologisch Modelinstrumentarium.

Dit is de standaard voor hydrologische berekeningen in Limburg en wordt door Provincie Limburg onder andere ingezet bij het ontwikkelen van het waterbeleid en vergunningverlening. Het model wordt onder andere gebruikt bij analyses ter ondersteuning van de bescherming van de drinkwatervoorziening, de Natura-2000 Beheerplannen en Waterbeschikbaarheid.

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen van dit model staan niet stil: er is steeds meer kennis over de verschillende onderdelen van het watersysteem, zoals de ondergrond, het oppervlaktewater en de neerslag. Ook zijn er steeds nieuwe rekenmethodes en hardware-mogelijkheden. Dit alles leidt ertoe dat een rekenmodel regelmatig moet worden geactualiseerd. Dit is uitgevoerd door een consortium van twee adviesbureaus. In dit project wordt ook samengewerkt met partijen uit Noord-Brabant, Duitsland en België.

Enthousiaste reacties

Donderdag 7 september lanceerden de opdrachtgevers samen met de ontwikkelaars de nieuwste versie van IBRAHYM, voor een gezelschap van omgevingsmanagers, strategen, beleidsmakers en hydrologen. In de tweede helft van de middag kon het model door de aanwezigen getest worden. Doordat veel bewerkingen nu geautomatiseerd zijn, zijn aanpassingen beter herleidbaar en kunnen gemakkelijker en sneller kaarten worden gemaakt van de rekenresultaten. De werksessie leverde dan ook veel enthousiaste reacties op.

Meer weten over hoe IBRAHYM te gebruiken is in uw werk? Stuur dan een mail naar postbus@prvlimburg.nl o.v.v. van IBRAHYM en de naam van Peter Bakker.