Subsidie OP-Zuid voor innovatieve water- en klimaatprojecten

22 januari 2024

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland ondersteunen met OP-Zuid innovaties op het gebied van voeding, grondstoffen, gezondheid, energie en klimaat en water. De provincies doen dit met behulp van de Europese EFRO-subsidie.

In 2024 zijn er twee openstellingen voor OP-Zuid. De eerste van 19 februari 2024 09:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur. De tweede van 16 september 2024 09:00 uur tot 1 november 2024 17:00 uur.

Twee thema’s

Per openstelling zijn er twee thema’s: een slimmer Europa en een duurzamer Europa. Een slimmer Europa richt zich op innovaties op het gebied van grondstoffen, landbouw en voeding en klimaat en water. Een duurzamer Europa richt zich op energie.

Eisen

Per aanvraag kan er een maximum van twee miljoen euro worden verkregen, het maximum subsidiepercentage bedraagt 35%. Het gaat om innovaties op zowel technische vlak, als op maatschappelijk vlak. Technische innovaties dienen te gaan om (eerste) toepassingen,dus niet om fundamenteel onderzoek. Een aanvraag dient altijd door twee of meer partijen te worden ingediend.  Projecten dienen ten goede te komen aan het midden- en kleinbedrijf.

Deze en meer informatie is te vinden op de website van Stimulus.