Subsidie vanuit OPZuid voor innovatieve waterprojecten

5 oktober 2023

Bedrijven en organisaties kunnen voorstellen indienen voor innovaties op het gebied van energie, gezondheid, grondstoffen, landbouw en voeding en klimaat. Voor het thema klimaat is voor Zuid-Nederland in deze openstelling 5,8 miljoen euro aan Europese subsidie beschikbaar.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg ondersteunen met Europese (EFRO) en Rijksmiddelen de innovatieve en groene ontwikkeling van Zuid-Nederland. Vanaf 2 oktober tot 17 november 2023 vindt de najaarsopenstelling van de OPZuid-regeling plaats. Voor het thema klimaat ligt de focus op water en daarbij denken we aan wateroverlast, watertekort, waterbesparing, recycling, hittestress etc.

Het subsidiepercentage is maximaal 35% EFRO / Rijk (aangevuld met eventuele provinciale cofinanciering van maximaal 15%). De doelgroep van de regeling is het MKB, in combinatie met partners. De regeling wordt uitgevoerd door Stimulus. Meer informatie is te vinden op www.stimulus.nl en de Factsheet OPZuid Openstelling Najaar.