Start werkzaamheden in Lateraalkanaal bij Linne-Buggenum

15 februari 2024

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Martens en Van Oord baggeren in het Lateraalkanaal bij Linne-Buggenum. Dit werk zal tot eind juni 2024 duren en levert geen hinder op voor scheepvaart. Een zogenoemde sleephopperzuiger, een schip dat met pompen grondstoffen van de waterbodem kan zuigen, haalt de bovenliggende zandlaag netjes van de baggerspecie af.

In het Lateraalkanaal vindt waterwinning plaats voor drinkwaterproductie. Daarom wordt er op een aangepaste wijze gebaggerd. Voor het produceren van drinkwater pompt Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) water uit de Maas via het Lateraalkanaal. De kwaliteit van het kanaalwater wordt daarom continu gemonitord. Bij te veel sediment of vervuiling neemt WML geen water in. Baggerwerkzaamheden maken het kanaalwater immers troebel. Dit zou betekenen dat WML tijdens het baggeren geen water kan innemen uit het Lateraalkanaal.

Nieuwe afdeklaag

In de jaren tachtig is veel slib in het kanaal gedeponeerd. Met een afdeklaag bleef het slib de afgelopen veertig jaar netjes op de bodem liggen. Om het kanaal op de juiste vaardiepte te brengen moet een deel van dit slib worden verwijderd, inclusief de oude afdeklaag. Daarom wordt er na het baggeren een nieuwe afdeklaag van grind en stortsteen aangebracht op de bodem van het kanaal.

Planning en hinder

De werkzaamheden duren tot eind mei 2024. Voor de scheepvaart geldt een gedragsaanpassing en een beperking voor de doorvaartbreedte. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Mogelijke geluidsoverlast voor de omgeving wordt uiteraard beperkt tot een minimum.


Zie ook

Het Lateraalkanaal vanaf de sluis bij Heel. Foto: Rijkswaterstaat – Flying Eye.