Samenwerking voor gebiedsontwikkeling Vierwaarden in volle gang

14 december 2023

Met het ondertekenen van een overeenkomst is officieel de samenwerking voor Vierwaarden bekrachtigd. In deze overeenkomst leggen de partners afspraken vast over hun gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van het gebied. Eind vorig jaar startte al de verkenningsfase voor dit project in het Maasdal ten noorden van Venlo.

Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zoeken de partners naar een samenhangend pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid én aan een mooie, leefbare omgeving. Dijkversterking, rivierverruiming, ruimtelijke kwaliteit, natuur en ruimtelijke ontwikkeling, gaan dan ook hand in hand binnen de gebiedsontwikkeling Vierwaarden.

Met de omgeving

Eind vorig jaar is de verkenningsfase voor Vierwaarden gestart. Daarbij betrekt het Waterschap, als trekker van het project, mensen uit Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. Via informatiebijeenkomsten, inloopbijeenkomsten en ontwerpateliers in de verschillende gebieden, denken inwoners en ondernemers mee over mogelijke oplossingen.

Jeroen Achten, bestuurder Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Waterschap Limburg: “Het is heel waardevol voor ons dat mensen uit de omgeving met ons aan de tekentafel staan om mee te ‘puzzelen’ aan mogelijke oplossingen. We doen het uiteindelijk voor deze inwoners en ondernemers. Daarbij willen we het gebied niet alleen veiliger maken, maar ook mooier achterlaten. We doen het echt samen. Ik ben er trots op dat deze gebiedsontwikkeling, die veel kansen biedt voor de omgeving, mogelijk te maken.”

Informatiebijeenkomsten in maart

In december staan de laatste ontwerpateliers op het programma. Daarna gaat het waterschap aan de slag met het uitwerken van alternatieven voor het hele projectgebied. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke oplossingen het waterschap verder onderzoekt en welke afvallen. De alternatieven die doorgaan, worden verder onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (MER). Naar verwachting wordt de NRD begin april ter inzage gelegd. “Voordat het zover is, organiseren we in maart weer een aantal informatiebijeenkomsten”, vertelt Sjoerd Haitsma, omgevingsmanager. “We vinden het belangrijk om een goede toelichting te geven op zo’n formeel document als de NRD, dat als ingewikkeld kan worden ervaren. We leggen dan uit waarom bepaalde oplossingsrichtingen zijn gekozen en waarom andere afvallen. En welke effecten, zoals geluid, natuur, waterkwaliteit, we precies willen onderzoeken. Daarover gaan we graag met de omgeving in gesprek.”

Partners

Gebiedsontwikkeling Vierwaarden is een project van de partners gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.