Zevende voortgangsrapport van het Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg (IPML) beschikbaar

3 november 2023

In februari 2020 werd door Provinciale Staten een besluit genomen over de heroverweging van de Limburgse mobiliteitsopgaven.
Sindsdien worden Provinciale Staten halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de mobiliteitsopgaven via het Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg (IPML).

Inmiddels is het zevende voortgangsrapport beschikbaar dat rapporteert over de periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Dit is alleen een voortgangsrapportage van de lopende mobiliteitsopgaven in Limburg. In dit rapport worden geen afzonderlijke inhoudelijke projecten en/of opgaven ter besluitvorming aangeboden.