N271 Plasmolen: Nieuwe bomen langs de N271

8 november 2023

In het project zijn bomen gekapt, omdat deze de nieuwe inrichting onmogelijk maakten of zorgden voor onveilige situaties. Deze bomen zijn volgens de geldende regels onderzocht op aanwezigheid van (beschermde) dieren en gekapt in de juiste periode. Volgens de landelijke regels en aanvullende regels uit de vergunning dienen de bomen gecompenseerd te worden.

Hiervoor hebben we plannen gemaakt en op tekening gezet. Een groot deel van de bomen wordt direct langs het project gecompenseerd. Voor een deel van de bomen in de gemeente Gennep lukte dit niet, waardoor een aantal bomen bij de kruising met de N264 worden geplant.

Het project plant in totaal meer bomen terug dan er gekapt zijn. Tussen Plasmolen en Mook doen we dit door de bomen aan de Maaszijde langs het fietspad te plaatsen. Zo blijft de laanstructuur behouden voor de toekomst. Langs het werkvak wordt hoofdzakelijk Zomereik geplant, nabij de kruising met de N264 worden ook Veldesdoorn, Hollandse Linde en Gewone Lijsterbes geplant.