N271 Plasmolen: Explosieven in de ondergrond

8 november 2023

Bij de voorbereiding van het project N271 Milsbeek – Plasmolen – Mook zijn er onderzoeken gedaan naar ontplofbare oorlogsresten. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er in de omgeving van deze locatie gevochten is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog zijn niet alle resten weggehaald.

Om veilig te kunnen werken, moesten deze oorlogsresten vooraf door een opsporingsbedrijf opgeruimd worden. Heijmans heeft een speciale scanmethode toegepast. Deze methode scant in 3D. Op basis van de scans worden er analyses uitgevoerd wat wel en wat geen oorlogsresten zijn. Traditionele methoden doen dit niet, waardoor er veel valse meldingen zijn van bijvoorbeeld stalen resten of kabels en leidingen in de grond. Met deze nieuwe methode heeft Heijmans veel tijd bespaard en kon het werk sneller uitgevoerd worden.

Tijdens het project zijn er (resten van) diverse soorten granaten, mijnen en munitie gevonden. Deze explosieven zijn door de opruimingsdienst afgevoerd.


Zie ook

Gevonden granaten, mijnen en munitie