N271 Plasmolen: Afronding werkzaamheden Heijmans

8 november 2023

De N271 is enkele maanden open en de meeste werkzaamheden zijn afgerond. De komende periode worden er nog enkele restpunten opgelost.

Tijdens de wegwerkzaamheden is in de ondergrond al rekening gehouden met de te planten bomen door de boomplantvakken aan te brengen. In het voorjaar worden de bomen zelf aangebracht. De precieze data kunnen we nog niet aangeven, omdat de aannemer nog niet bekend is.

Omdat de werkzaamheden zo goed als gereed zijn, is de Heijmans Bouwapp vanaf medio november niet meer beschikbaar voor vragen. Alleen tijdens de werkzaamheden aan de restpunten kunt u hier nog vragen stellen. Voor algemene vragen kunt u terecht bij de Provincie Limburg via de pagina Contact.