N270 Via Venray: voorbereiding realisatiefase opgestart

22 november 2023

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit wordt gedaan om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren. De knelpunten worden in fases aangepakt. Wij nodigen u van harte uit om aanstaande maandag of woensdag deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Aanpak in fases

Op 15 september 2023 heeft Provincie Limburg aan BESIX Infra Nederland, het project N270 Via Venray gegund. Verschillende kruisingen worden verbeterd om aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van het kennisplatform CROW te voldoen. Ook wordt de route voor het landbouwverkeer geoptimaliseerd. Dit kan leiden tot extra verkeer op de N270 door de havenontwikkeling in Wanssum en de ontwikkelingen in Venray.

De volgende knelpunten worden aangepakt:

Fase 1A, knelpunten tussen Leunseweg en rotonde Oostrum

  • landbouwroute oost-west (de route loopt vanaf Engesteeg / Zuivelweg / Molenhofweg / Laagriebroekseweg / De Locht en sluit aan op de Beemdweg)
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - De Blakt
  • N270 tussenliggende wegvakken aan de oost- en westkant van de A73

In fase 1B

De komende maanden wordt opnieuw gekeken naar een oplossing voor de kruising van de N270 met de Leunseweg en de ontsluiting van bedrijventerrein De Brier. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen in Venray, zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis en woningbouw op bedrijventerrein De Brier.

De komende maanden werkt BESIX het ontwerp nader uit en bereiden zij de uitvoeringswerkzaamheden voor. De uitvoering start naar verwachting halverwege 2024.

Inloopbijeenkomsten

Aannemer BESIX Infra heeft aangrenzende woningen een brief geschreven met informatie over de inloopbijeenkomsten. Als u niet in het aangrenzend gebied woont maar toch meer informatie over de werkzaamheden wil verkrijgen , bent u van harte welkom.

BESIX organiseert twee inloopbijeenkomsten:

  • Op maandag 27 november 2023 kunt u van 16.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur terecht in MFC de Baank (Albionstraat 26 in Leunen).
  • Op woensdag 29 november 2023 kunt u van 16.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur binnenlopen in Wijkcentrum Brukske (Kiosk 5 in Venray).

Liever digitaal? Dat kan ook!

Op maandag 11 december 2023 organiseert BESIX twee informatiebijeenkomsten via Microsoft Teams, van 16.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via e-mail op N270VV@besix.com, onder vermelding van uw naam en adres. Als u zich aanmeldt voor de Microsoft Teams bijeenkomst ontvangt u per e-mail een link naar de vergadering.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen? Stuur ze naar N270VV@besix.com of stel uw vraag via Whatsapp 06 - 57 49 05 91.

BESIX Omgevingsapp

Download gratis de 'BESIX Infra Nederland Omgevingsapp' in de App- of Playstore op uw smartphone. U kunt dan het blauwe icoontje met het witte logo downloaden. In deze Omgevingsapp vindt u ook het project N270ViaVenray.