N270 Via Venray: Start werkzaamheden Zuivelweg en bereikbaarheid

8 mei 2024

Op 13 mei starten we met de werkzaamheden aan de Zuivelweg. De werkzaamheden voeren we in twee delen uit. Het eerste deel (fase A) voeren we uit van 13 tot en met 27 mei. Op 28 mei werken we het straatwerk af.

Fase A

Fase A loopt van de Zuivelweg ter hoogte van de woning op Engesteeg 1 tot aan de helft van de inrit bij Zuivelweg 2A. Dit is de inrit tussen Robert Klomp Veranda's en Zonwering en Autobedrijf Cuppen: tussen de rode lijnen op onderstaande afbeelding.

Kaart van Fase A
Fase A

Transport Welkoop

De inrit bij Zuivelweg 2a blijft bereikbaar voor transport en leveranties voor de Welkoop, hier treffen we voorzieningen voor.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en bedrijven over de puinbaan bereikbaar via de Zuivelweg en de Albionstraat.

Verkeershinder

Op 15 mei breken we het asfalt op. De bedrijven en woningen zijn die dag gewoon bereikbaar, maar zullen met verkeersbegeleiders door het werkvak en langs onze werkzaamheden begeleid worden. Dit zal enige verkeershinder opleveren.

Asfalteren

Op 23 en 24 mei asfalteren we de weg. Dan zijn de bedrijven en woningen overdag soms niet bereikbaar. De bedrijven en bewoners van de Zuivelweg ontvangen van ons een urenplanning waarin staat wanneer welk tracé bereikbaar is; over de puinbaan of over een afgekoeld stuk asfalt. De tijd hiertussen nemen we op in de planning.

Kaart met Fase B
Fase B

Fase B

Het tweede deel van de Zuivelweg, fase B, pakken we aan samen met de werkzaamheden in de Albionstraat. Dit doen we omdat de aanpassingen in het riool ook doorlopen in dit deel van de Zuivelweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 27 mei tot en met 14 juni. In die periode is dit gedeelte van de Zuivelweg afgesloten en niet bereikbaar voor verkeer, behalve voetgangers en fietsers. Bewoners en bedrijven aan de Zuivelweg kunnen dan via de Zuivelweg (vanaf rotonde Intratuin), de Enge Steeg en de afslag van de N270 hun woning en bedrijf bereiken.