N270 Via Venray: Explosievenonderzoek - detectie

4 december 2023

Op 22 november voerde AVG Explosieven Opsporing Nederland langs de landbouwroute detectieonderzoek uit naar niet-gesprongen explosieven. Zij deden dit voor het project N270 Via Venray fase 1a. De locaties zijn te vinden aan de rechterzijde van deze pagina. Het onderzoek moeten wij op een aantal andere locaties ook nog uitvoeren, dat doen we op een later tijdstip.

Dit detectieonderzoek voert AVG onder andere uit met metaaldetectors en magnetometers. Hiermee brengt AVG zogenoemde verstoringen in de bodem in beeld. De deskundigen van AVG zetten de data, oftewel de gemeten verstoringen, uit het onderzoek om in een kaart en objectenlijst. Deze data wordt vergeleken met het bureauonderzoek dat al eerder is uitgevoerd, want uit dit onderzoek kwam naar voren op welke locaties mogelijk munitie of explosieven aanwezig kunnen zijn.

Volgende stappen

Zodra alle resultaten van het onderzoek bekend zijn, gaat AVG de verdachte punten benaderen en identificeren. Eventueel aangetroffen explosieven worden verwijderd en overgedragen aan de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD). Niet alle verstoringen blijken in de praktijk ook echt een explosief te zijn. Soms ligt er puin of iets anders dat een vergelijkbare verstoring geeft tijdens het meten.

Door dit onderzoek zorgen we dat onze medewerkers veilig op locatie aan de slag kunnen volgend jaar.


Zie ook

Onderzoekslocaties langs de landbouwroute