De Omgevingswet is van kracht

1 januari 2024

Het is zover: de Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Hierdoor kan iedereen in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat betekent de Omgevingswet?

Iedereen die iets wil veranderen in die leefomgeving heeft sinds 1 januari 2024 te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van een huis, het organiseren van een evenement of als een ondernemer een loods wil laten plaatsen naast het bedrijfspand. Iedere initiatiefnemer moet uitzoeken of hij een vergunning nodig heeft of dat hij een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. Ook als iemand in uw omgeving iets gaat veranderen, bijvoorbeeld een verbouwing van het huis van uw buren, kan impact hebben en dan bent u belanghebbende.

Vóór 1 januari 2024 ingediend?

Alle verkregen of ingediende vergunningen voor 1 januari 2024 blijven geldig. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Zorg er dan wel voor dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar iedereen vanaf 1 januari 2024 online een vergunning kan aanvragen, een melding kan doen of aanvullende informatie kan doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van alle gemeenten worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer de vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 wordt de melding gedaan in het nieuwe Omgevingsloket. Op deze website vindt u ook een animatie, waarin wordt uitgelegd hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wat kan allemaal in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.